Provinciale Staten willen eigen lobby starten

Het provinciehuis in Stad
Het provinciehuis in Stad © Jos Schuurman/FPS
De leden van Provinciale Staten in Groningen willen geen onderdeel meer uitmaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, maar zijn van plan een eigen lobbyorgaan te starten.
Volgens Provinciale Staten moet het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een organisatie zijn die wordt bestuurd door leden van Gedeputeerde Staten in Groningen, Friesland en Drenthe.
Het dagelijks bestuur van SNN vindt dat leden van Provinciale Staten geen rol meer kunnen spelen, want de rol van Provinciale Staten is een kaderstellende, terwijl de gedeputeerden vooral het beleid maken.
Een amendement met het voorstel om een eigen Statenlobby te starten is dan ook aangenomen. Enkel de VVD, Partij voor de Dieren en de SP zijn tegen.
Een van de manieren om de noordelijke Statenlobby aan te wakkeren, is door het opzetten van een Noordelijke Statendag. Die moet dienen als katalysator-moment.