Den Oudsten ziet raadsleden graag meer uren maken

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen
Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen © Jos Schuurman/FPS
Raadsleden in de nieuwe gemeente Groningen zouden meer uren moeten kunnen besteden aan het raadswerk dan nu het geval is. Dat vindt Groningen burgemeester Peter den Oudsten.
'Wij zien dat het raadswerk steeds meer onder druk komt te staan. Het zou voor de raad goed zijn om in de toekomst condities te creëren waarmee een raadslid in staat is om het raadslidmaatschap met meer uren te kunnen vervullen dan op dit moment aan de orde is', zegt burgemeester Den Oudsten.
De burgemeester ziet dat het raadswerk complexer wordt. Daardoor is een raadslid meer tijd kwijt aan het raadswerk dan in het verleden het geval was.

16 uur

Op dit moment is een raadslid in de gemeente Groningen zo'n 16 uur per week kwijt aan het raadswerk. 'Toch denk ik dat het voor veel leden van de raad meer zal zijn', aldus Den Oudsten.
Vanaf 1 januari bestaat de nieuwe gemeente Groningen uit de huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. 

Combinatie van raadslid en fulltime job

De burgemeester ziet dat het raadswerk in combinatie met een fulltime baan moeilijk te combineren is. 'De stad wordt groter en de gemeente uitgebreider. Het is één van de grotere gemeenten van het land. Je moet je afvragen of dat (raadswerk, red.) te combineren is met een baan die veel tijd in beslag neemt.'

Vergoeding

Den Oudsten zegt niet dat de raadsvergoeding per definitie omhoog moet. 'Het zijn vaste vergoedingen die landelijk bepaald worden, daar gaan wij niet over.'
Toch denkt hij wel dat bij een andere 'inrichting' van het raadswerk de vergoeding omhoog zou kunnen gaan. Op dit moment krijgt een raadslid in Groningen 1.932,14 euro per maand.

Minder lezen

De burgemeester geeft alvast een tip mee voor de invulling van het raadswerk. 'Wij zijn er als gemeente goed in om raadsleden te bedelven onder meters papier. Ik heb de raadsleden al aangeraden om heel goed te prioriteren en vooral de volksvertegenwoordigerstaak serieus te nemen en daardoor misschien iets minder al die stukken te lezen.'