Slepende rechtszaak over zeldzame libelle na tien jaar ten einde

Al sinds 2008 probeert natuurplatform Berend Botje zijn gelijk te halen bij de rechter in een zaak die het had aangespannen tegen de provincie Groningen. Tien jaar later heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, het finale oordeel geveld.

Het draait allemaal om de groene glazenmaker, een zeldzame en beschermde libellesoort. Dit insect kan zich alleen voorplanten op de krabbenscheer, een waterplant.

Toen tien jaar geleden de provincie het Westerdiepsterdallenkanaal liet aanleggen, verdween daarmee een biotoop van de krabbenscheer en dus ook een populatie van de groene glazenmaker.

Afbeelding
Het Westerdiepsterdallenkanaal verbindt de vaarwegen in Oost-Groningen met het Zuidlaardermeer. Met de aanleg werd de laatste, nog ontbrekende schakel gerealiseerd, in de toeristische vaarroute in de Veenkoloniën.

De provincie besloot bij wijze van compensatie langs de Kooiweg bij de Slochter Ae in Froombosch een halve hectare sloot aan te leggen, speciaal voor de plant en de libelle.

Berend Botje vindt deze sloot te klein en bovendien op de verkeerde plek liggen.

Wél voldoende compensatie

Maar de Raad van State vindt de compensatiemaatregel van de provincie wél voldoende en verwerpt daarom de bezwaren van het natuurplatform.

Dat op andere plekken in de provincie betere compensatiegebieden gevonden kunnen worden, is voor de Raad van State niet van belang.

De reden daarvoor is dat Raad alleen het voorgestelde compensatiegebied moet beoordelen. En omdat dat in orde is, hoeft de provincie niet op zoek naar een alternatief.

Schadevergoeding

Eén troost voor Berend Botje: de provincie moet 1500 euro schadevergoeding betalen omdat de procedure te lang heeft geduurd.

Lees ook:

- Zeldzame libellesoort bezorgt provincie grijze haren
- Gezocht: een plek voor de groene glazenmaker
- Beschermde libelle levert provincie wellicht boete op

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws