Slepende rechtszaak over zeldzame libelle na tien jaar ten einde

De groene glazenmaker
De groene glazenmaker © Aiwok/Wikimedia Commons
Al sinds 2008 probeert natuurplatform Berend Botje zijn gelijk te halen bij de rechter in een zaak die het had aangespannen tegen de provincie Groningen. Tien jaar later heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, het finale oordeel geveld.
Het draait allemaal om de groene glazenmaker, een zeldzame en beschermde libellesoort. Dit insect kan zich alleen voorplanten op de krabbenscheer, een waterplant.
Toen tien jaar geleden de provincie het Westerdiepsterdallenkanaal liet aanleggen, verdween daarmee een biotoop van de krabbenscheer en dus ook een populatie van de groene glazenmaker.
De provincie besloot bij wijze van compensatie langs de Kooiweg bij de Slochter Ae in Froombosch een halve hectare sloot aan te leggen, speciaal voor de plant en de libelle.
Berend Botje vindt deze sloot te klein en bovendien op de verkeerde plek liggen.

Wél voldoende compensatie

Maar de Raad van State vindt de compensatiemaatregel van de provincie wél voldoende en verwerpt daarom de bezwaren van het natuurplatform.
Dat op andere plekken in de provincie betere compensatiegebieden gevonden kunnen worden, is voor de Raad van State niet van belang.
De reden daarvoor is dat Raad alleen het voorgestelde compensatiegebied moet beoordelen. En omdat dat in orde is, hoeft de provincie niet op zoek naar een alternatief.

Schadevergoeding

Eén troost voor Berend Botje: de provincie moet 1500 euro schadevergoeding betalen omdat de procedure te lang heeft geduurd.