Laatste symbolische eik geplant, Ten Boer klaar voor herindeling

Met het planten van een eik krijgt elk dorp in de gemeente Ten Boer een blijvende herinnering aan het feit dat de gemeente 220 jaar heeft bestaan. Vandaag was Sint-Annen als laatste van de negen dorpen aan de beurt.
'Je wilt de dorpen iets meegeven als symbool van de overgang naar een nieuwe gemeente. Wat is er dan mooier om in elk van die dorpen een verschillende eik te planten?', zegt waarnemend burgemeester Frank de Vries. In Sint Annen wordt de hulsteik geplant. 'Die blijft het hele jaar groen', weet de burgervader. 
Binnen de muren van het gemeentehuis is er al afscheid genomen van de gemeenteraad en het college, merkt hij op. 'Al met al zijn we al aardig aan het oefenen op het naderende einde van de gemeente. Nog een paar dagen en dan zit het er echt op.'

'Goed gevoel'

Ondanks het bescheiden inwoneraantal waarover Sint-Annen beschikt, zijn er aardig wat mensen aanwezig wanneer de hulsteik geplant wordt bij de dorpsentree. 'Dit geeft een goed gevoel', zegt één van de inwoners die een kijkje neemt bij het schouwspel. 'Hopelijk houdt-ie het ook 220 jaar vol.'
Volgens hem is Sint-Annen echt nog een gezellig dorpje. 'Iedereen kent elkaar en houdt elkaar in positieve zin in de gaten', vertelt hij. 'Als ik een biertje drink in het dorpshuis en om me heen kijk, zitten er jongelui van zestien, maar ook van tachtig jaar. Dat is toch hartstikke mooi?'

Symbolische herinneringseiken

In de andere acht dorpen van de gemeente Ten Boer waren de symbolische herinneringseiken geplant. Het wachten was alleen nog op Sint-Annen. 'Dat duurde wat langer omdat de dorpsentree ook werd aangepakt', legt De Vries uit.
Ondanks de fusie met Groningen en Haren, blijft er genoeg ruimte voor alle dorpen in de huidige gemeente Ten Boer om de zaken te blijven regelen zoals dat nu al gebeurt. Daar wordt volgens de burgemeester ook financieel aan bijgedragen.
'In deze dorpen kunnen de mensen heel veel zelf, daar hebben ze die grote gemeente echt niet bij nodig', besluit De Vries met een knipoog.