Coöperatie Klooster&Buren en opgestapt zorgpersoneel gaan om tafel

De coöperatie Klooster&Buren gaat in gesprek met het opgestapte personeel. Zeventien personeelsleden besloten vorige week op te stappen omdat ze vinden dat de zorg beter kan.
De dorpscoöperatie, die verantwoordelijk is voor de zorg van de bewoners in 't Olde Heem in Kloosterburen, liet weten dat de beslissing van het zorgteam om ontslag te nemen en voor zichzelf te beginnen onverwacht is. Het bestuur vindt dit niet gewenst.

Loug Hogeland

Het zorgpersoneel heeft een eigen vereniging opgericht: Loug Hogeland. Omdat ze vinden dat er onder de coöperatie te veel aandacht uitgaat naar andere zaken.
'Zorgpersoneel moest bijvoorbeeld een nieuwsbrief maken, het jaarfeest organiseren en andere activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan de zorg', vertelt Sytze Rusticus. Hij is voorzitter van de nieuwe vereniging. Ook ging zorggelden volgens hem niet alleen naar de zorg.
Door het creëren van een eigen vereniging hoopt het personeel dat er weer de volle aandacht naar de zorg kan. 24 bewoners van 't Olde Heem hebben zorg nodig. Die hebben volgens Rusticus bijna allemaal toegezegd de zorg te willen afnemen van de nieuwe vereniging.

Onrust

Dat het personeel zelfstandig verder wil, zorgt voor onrust in het zorgcomplex. Zondagavond liepen tijdens een besloten bewonersbijeenkomst de gemoederen hoog op. De avond was door het zorgteam georganiseerd om mensen in te lichten over de verandering. Maar er kwamen ook mensen van buitenaf en het bestuur van de coöperatie liet zich horen.
'Die avond was hectisch en intens. Dat was voor de kwetsbare bewoners niet goed', vertelt Rusticus. Hij vindt het daarom goed dat er nu een gesprek komt met het bestuur. 'Wij zijn nog altijd voor een goede samenwerking want we doen dit niet omdat we het slecht vinden gaan, we willen het gewoon nog beter.'

Niet blij

Ook het bestuur is voor een goede samenwerking. Maar bestuurslid Gerlof Alves is niet blij met het onverwachte besluit van het personeel. Hij was liever eerder geïnformeerd.
Rusticus snapt wel waarom het bestuur van de coöperatie zich overvallen voelt. 'Wij wilden heel graag eerst kijken wat de mogelijkheden zijn en dat bleek deze nieuwe vereniging. Het was moeilijk om dit eerder te melden, omdat we een kleine maand geleden pas gingen onderzoeken wat de mogelijkheden waren en dat eerst duidelijk wilde hebben. Onze wens om zorggeld direct naar de zorg te laten was niet mogelijk onder de coöperatie. Dus hebben we deze constructie bedacht', vertelt Rusticus.