Instellingen

Proef peilverhoging Lauwersmeer opnieuw uitgesteld

© Reint Verkerk

De proef met de peilverhoging in het Lauwersmeer is opnieuw uitgesteld. Dat hebben de betrokken waterschappen de de provincies Groningen en Friesland besloten. De proef is uitgesteld omdat de initiatiefnemers eerst de bodemprocedure bij de Raad van State willen afwachten.

Daarna is er te weinig tijd om de proef nog dit jaar te kunnen starten. Dat wordt nu op z'n vroegst in 2020.

Verzilting

Tijdens de proef wordt het peil in het Lauwersmeer enkele maanden met 40 centimeter verhoogd. Dat zou goed zijn voor de natuurontwikkeling.

Maar boeren en recreatieondernemers vrezen voor drassigheid, verzwakking van kades en verzilting van landbouwgronden Zij maakten bezwaar bij de Raad van State. 

2017

De proef met de verhoging van het waterpeil werd begin 2017 ook al met een jaar uitgesteld. Toen was er meer tijd nodig om het experiment goed voor te bereiden.