Benefietconcert voor afval opruimen in Waddengebied (update)

Er komt een benefietconcert ter ondersteuning van de afvalinzamelingsactie in het Waddengebied.
Het concert wordt georganiseerd naar aanleiding van de vorige week overboord geslagen containers van het schip op de Noorzee. Initiatiefnemers zijn Gertjan Kamst en Liselot Bakker uit Stadskanaal.

Koffie, thee en giften

'Afgelopen vrijdag bespraken we wat er gebeurd was op de Waddeneilanden en alle spullen die daar aanspoelen', zegt Kamst. 'Toen hebben Liselot en ik met z'n tweeen besloten om dit concert te organiseren. We willen zo geld ophalen voor stichting De Noordzee. Dat doen we door middel van verkoop van koffie en thee en door middel van giften.'

'Laten zien wat er kan gebeuren'

Stichting De Noordzee was de afgelopen dagen een van de organisaties die in het Waddengebied aanwezig was om met vrijwilligers de stranden op de Waddeneilanden weer schoon te krijgen. Volgens Kamst kan deze stiching wel financiele steun gebruiken.
'We hopen in elk geval een financiele bijdrage te kunnen leveren', vervolgt hij. 'Maar waar het ons vooral om gaat is bewustwording creëren bij mensen, te laten zien wat er kan gebeuren in een natuurgebied.'

Meerdere optredens

Het benefietconcert voor de Waddenschoonmaak vindt dinsdagavond plaats in de Semstraatkerk in Stadskanaal, aan de Semsstraat. Onder anderen Glenda Peters, Kira Dekker en Krystof Groen treden op. Het concert begint om half 8 en bezoekers kunnen een gift doneren bij de organisatie.
Aanvankelijk zou het concert gehouden worden in de bibliotheek van Stadskanaal, maar vanwege de volgens de organisatie grote belangstelling werd uitgeweken naar de Semstraatkerk.

Dit bericht is aangevuld met nieuwe informatie over de locatie van het benefietconcert