Instellingen

Martini Ziekenhuis: 'Voorlopig gaan we uit van eigen kracht'

© Peter Steinfort/RTV Noord

'Het lukt nog steeds om de vacatures in te vullen, maar het vergt een steeds grotere inspanning.' Dat zei voorzitter Hans Feenstra van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Feenstra stond stil bij drie belangrijke ontwikkelingen die het Martini Ziekenhuis volgens hem dagelijks bezighouden. Zoals de krapte op de arbeidsmarkt. 'In toenemende mate is deze zich vanuit het westen van het land, in Noord-Nederland aan het manifesteren. We houden de markt scherp in de gaten en passen de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan als het echt nodig is.'

Onderscheidend

Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur is het Martini Ziekenhuis in Groningen nog steeds een aantrekkelijk ziekenhuis is om in te werken. 'In onderzoeken worden met name de werksfeer en de opleidings- en doorgroeimogelijkheden als onderscheidend genoemd. Voorlopig gaan we uit van onze eigen kracht.'

Capaciteit

Andere punten van aandacht zijn de langere wachttijden en doorlooptijden. 'Een gevolg van het toegenomen aantal patiënten in relatie tot de beperkte capaciteit die beschikbaar is', verduidelijkt Feenstra. 'Dit vergt veel van ons allemaal en dat realiseren we ons ook elke dag.'

Plannen om de capaciteit uit te breiden zijn in volle gang. Zo wordt het Operatief Dagcentrum uitgebreid met drie 'light versies' van operatiekamers. 'Daarnaast wordt de spoedeisende hulp uitgebreid van 16 naar 23 behandelkamers en worden een derde MRI en een derde CT-scanner aangeschaft.'

Samenwerking

Maar er zijn ook aanvullende maatregelen nodig, benadrukt Feenstra. 'Kunnen er in overleg met specialisten bijvoorbeeld meer patiënten buiten het ziekenhuis behandeld worden? En kunnen eenvoudige ingrepen niet net zo goed op de Huisartsenpost afgehandeld worden, in plaats van op onze overbevolkte poliklinieken? Kortom, vragen waar we de komende jaren antwoorden op moeten vinden.'

Mogelijk dat de oplossing gezocht moet worden in een nauwere samenwerking met organisaties buiten het Martini Ziekenhuis, zoals met het UMCG. 'Nu al werken artsen en verpleegkundigen met elkaar samen. En dat biedt perspectief voor de komende jaren. Het aantoonbaar maken van resultaten en kwaliteiten aan de buitenwereld is daarom van groot belang', aldus Feenstra.