Hoogwater: Spannende tijden voor Boegschroef en Eurocup

© RTV Noord
Het wordt een spannende dag voor hotel-restaurant De Boegschroef in de haven van Delfzijl. Vanwege springtij en noordwesterstorm is het wassende water op komst.
Om 12.50 uur wordt een waterstand verwacht van 4.20 meter boven NAP. Dat betekent dat De Boegschroef die buitendijks staat in de gevarenzone komt.

4.25 meter boven NAP

Het horeca-etablissement is nog veilig tot 4.25 meter boven NAP. Het gaat er dus om spannen of het water ook het hotel gaat bereiken. Met pompen in de kelders zijn ze wel voorbereid.
'Het is elke keer weer spannend', zegt een werkneemster. 'We hebben wel een soort protocol en de gasten worden natuurlijk ingelicht. Ook de mensen die de auto in de haven hebben geparkeerd'.

Gevarenzone

Ook de loods van rederij Wijnne Barends ligt in de gevarenzone. Daar wordt komend weekend het grote zaalvoetbalvenement Eurocup gehouden en is de organisatie al in volle voorbereiding. De grote hal ligt op ongeveer 4 meter 70 boven NAP.
'Het wordt kiele kiele', zegt organisator Roy Boxmeer. 'We hebben een aantal spullen binnen die je absoluut niet nat wil hebben. neem alleen de vloer al'.
Mocht het water de hal binnenlopen, gaat het evenement wel gewoon door. 'We hebben de tijd nog, dus ik verwacht dat we het allemaal weer goed kunnen breien, maar spannend is het wel', aldus Boxmeer.

Geparkeerde auto's

Ook staan er nog een achttal auto's in de haven geparkeerd. Als die niet worden weggehaald is de kans groot dat ze door het water worden gegrepen.
Tussen half acht en half negen worden de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl gesloten. De veerdiensten tussen Schiermonnikoog varen beperkt.