Van basisschool tot aan universiteit: hele onderwijs plat op 15 maart (update)

Een eerdere onderwijsstaking
Een eerdere onderwijsstaking © Eva Hulscher/RTV Noord
'Heel goed'. Zo noemt hoogleraar Barend van Heusden van de Rijksuniversiteit Groningen de landelijke onderwijsstaking op 15 maart. Hij is voorman van WOinactie in Groningen, de beweging van universiteitspersoneel en studenten die strijdt tegen bezuinigingen op het onderwijs.
Op 15 maart staken medewerkers uit alle onderwijssectoren samen, van basisonderwijs tot en met de universiteiten. Tot nog toe voerden zij apart actie voor meer geld. Van Heusden is blij dat de verschillende onderwijssectoren nu de krachten bundelen. Toch ziet hij ook risico's.

'Hoge werkdruk als verbindende factor'

'De vraag is niet helemaal hetzelfde. We vragen allemaal geld, maar met verschillende doelen. Wij vragen niet om hogere salarissen. De verbindende factor is de te hoge werkdruk.'

Hoe is de actiebereidheid?

Hoe groot de actiebereidheid is op de Rijksuniversiteit Groningen is voor Van Heusden moeilijk in te schatten. 'Die is groot, maar tegelijkertijd zit je met praktische problemen. Zo is het moeilijk om de internationale collega's mee te krijgen en daar hebben we nu veel van. Die zijn vaak minder betrokken bij het Nederlandse publieke debat.'

Universiteit en Hanzehogeschool

Belangrijk is volgens hem ook of het universiteitsbestuur achter de staking gaat staan. Woordvoerder Gernant Deekens kan daar nog weinig over zeggen. 'We hebben de acties tot nog toe gesteund en er is nog niks veranderd. Maar we overleggen nog met de VSNU (Vereniging van Universiteiten).'
De VSNU op haar beurt laat weten meer tijd nodig te hebben om te beoordelen wat dit voor de universiteiten betekent. Wel is er begrip voor de staking. De Hanzehogeschool in Groningen heeft ook nog geen mening; het bestuur buigt zich er begin volgende week over.

'Onderwijs is verwaarloosd'

Volgens Henrik de Moel van de Algemene Onderwijsbond -zelf leraar geschiedenis aan het CSG Augustinus in Groningen- is het niet meer dan logisch dat alle sectoren samen optrekken. 'We zien in dat het een onderwijsbreed probleem is. De doelen zijn per sector verschillend, maar uiteindelijk gaat het erom dat het onderwijs is verwaarloosd de afgelopen jaren.'
De onderwijsbonden eisen een vier miljard per jaar in totaal voor het onderwijs in Nederland. Volgens De Moel is de actiebereidheid in het Noorden hoog. 'Uit onze enquête blijkt dit tachtig tot negentig procent te zijn. Daarbij zijn er geen opvallende verschillen tussen de regio's.'

Ook actie bij schoolleiders

Woensdag maakte de Algemene Vereniging van Schoolleiders bekend dat schoolleiders begin februari geen vervanging zullen zoeken voor zieke leerkrachten. Deze actie staat los van de algemene onderwijsstaking. Doel is aandacht te vragen voor de positie van schoolleiders, zoals schooldirecteuren.
Volgens de vereniging hebben leerkrachten er in de vorige CAO-onderhandelingen flink geld bijgekregen; nu moet ook de inzet van de schoolleiders en van ondersteunend personeel worden beloond.  AVS-voorzitter Petra van Haren: 'Een school loopt niet door zonder directeur en hij moet ook budget hebben om de school te kunnen runnen.' Daarom roept de vereniging op tot investeringen in het onderwijs.
Het is nog niet bekend welke schoolleiders in Groningen mee doen aan de actie.
Dit artikel is aangevuld met de op stapel staande actie van de Algemene Vereniging van Schoolleiders.