Burgemeester is 'insinuerende opmerkingen' van raadslid zat (update)

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn en LMG-raadslid Nette Kruzenga
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn en LMG-raadslid Nette Kruzenga © RTV Noord
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen stoort zich aan 'insinuerende opmerkingen' van raadslid Nette Kruzenga van Leefbaar Midden Groningen.
Dat blijkt uit een mailwisseling tussen Kruzenga en de burgemeester, die in handen is van RTV Noord. In die mailwisseling zet Kruzenga vraagtekens bij Hoogendoorns redenen om een door haar aangespannen spoedprocedure bij de Raad van State niet te steunen.

Gasbesluit

Met de procedure vecht Kruzenga het gasbesluit van minister Wiebes aan. In dat gasbesluit staat dat de NAM van oktober 2018 tot en met september 2019 19,4 miljard kuub gas mag winnen in Groningen.
De gemeente Midden-Groningen steunt Kruzenga's spoedprocedure niet, maar zet in op een reguliere procedure in april dit jaar, die breed wordt gedragen door meerdere gemeenten.

'Domweg niet mogelijk'

Hoogendoorn noemt een eventuele ondertekening in een e-mail aan de raadsleden 'domweg niet mogelijk', omdat het niet de gemeenteraad is die een spoedprocedure start, maar Kruzenga als privépersoon. Hij wijst de raad erop dat ze de procedure wel kunnen steunen, maar alleen als inwoner van de gemeente en niet als raadslid.
'Laat voorop staan: ik treed niet in besluiten van raadsleden, ik heb gewezen op juridische mogelijkheden', zegt Hoogendoorn.

'Partijpolitieke belangen'

Maar Kruzenga lijkt die redenering van de burgemeester niet te volgen. Ze noemt de woorden van Hoogendoorn 'onbegrijpelijk' en 'onlogisch'. Ze schrijft aan Hoogendoorn: 'Mochten er bij jou partijpolitieke belangen meespelen; ons interesseert dat niet.'
'Omdat de burgemeester mijn procedure niet steunt, ga ik zoeken naar andere beweegredenen', zegt Kruzenga in een telefonische reactie. Daar komt volgens Kruzenga de partijkleur van Hoogendoorn om de hoek kijken. Hij is lid van de ChristenUnie, één van de vier partijen die in de regering zit.
'De ChristenUnie is een Bijbelse partij, die vooral aardig wil zijn. Zes jaar geleden kon je je nog aardig en vriendelijk opstellen in het gasdossier. Het zou zomaar eens kunnen dat hij zo Christenunie-achtig is, dat hij mijn wat meer opschuddende houding bij voorbaat verwerpt.'

Hoogendoorn verwerpt aantijging

Die aantijgingen verwerpt Hoogendoorn. 'Ik zou het mezelf ontzettend kwalijk nemen als mijn partijkleur de reden is om raadsleden af te houden van het steunen van deze procedure.'
'Ik wil klip en klaar hebben', zegt hij in een reactie, 'dat ik sta voor de belangen van de inwoners van Midden-Groningen.'

'Niet van gediend'

In een mail aan Kruzenga schrijft hij: '(...) Ik stoor mij eraan dat je iedere keer weer insinuerende opmerkingen plaatst. (...) Daar ben ik niet van gediend.'
Het akkefietje tussen het raadslid en de burgemeester was woensdagmiddag onderwerp van gesprek tussen de twee in een afspraak die al gepland stond. Daarin is onder andere gesproken over de insinuerende opmerkingen van Kruzenga. 
Volgens Kruzenga was het een 'topoverleg'. Ook burgemeester Hoogendoorn is tevreden over het gesprek. Volgens hem is 'de lucht geklaard'. Op de vraag of Hoogendoorn er vertrouwen in heeft dat de insinuerende opmerkingen nu niet meer voorkomen, antwoordt hij: 'Daar geef ik op dit moment maar geen commentaar op.'

Vertrouwenscommissie

Kruzenga zegt overigens nog steeds boos te zijn dat ze niet in de vertrouwenscommissie zat, die verantwoordelijk was voor het kiezen van een burgemeester. Het enig raadslid van Leefbaar mocht niet in die commissie wegens een lopend conflict met de gemeente.
De gemeente Midden-Groningen wilde eerder niet reageren op dit artikel. Na publicatie gaf burgemeester Hoogendoorn aan dat wel te willen. Volgens hem was het eerder uitblijven van een reactie een interne miscommunicatie. De reactie van de burgemeester is verwerkt in het artikel om 19.18 uur.