Instellingen

Groninger Forum krijgt gulle gift voor interactieve maquette

Het Groninger Forum in aanbouw.
Het Groninger Forum in aanbouw. © RTV Noord

Frans Hazewinkel en Hansje Hazewinkel-Loos hebben het Groninger Forum een onbekend bedrag geschonken. Het geld moet bijdragen aan de realisatie van een interactieve opstelling over het heden, verleden en de toekomst van de stad Groningen.

Frans Hazewinkel is oud-directeur van het Nieuwsblad van het Noorden. Het interactieve karakter van de opstelling spreekt hem en zijn vrouw erg aan.

Markante momenten

Aan de hand van projecties, animaties en archiefbeeld krijgen bezoekers de ontwikkeling van de stad voorgeschoteld. De installatie staat stil bij een aantal markante momenten uit de Groninger geschiedenis, met daarbij speciale aandacht voor het Groningens Ontzet.

De installatie wordt ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Groningen.

Gulle bijdrage

Directeur Dirk Nijdam van het Groninger Forum zegt verheugd te zijn met de 'gulle' bijdrage.

'Met deze gift kunnen wij via deze openbaar toegankelijke installatie de Groningers, jong en oud, op een moderne manier over het heden, verleden en toekomst van de stad vertellen. Los daarvan is het natuurlijk heel mooi wanneer particulieren initiatieven van het Groninger Forum steunen.'