Vereniging Eigen Huis doet 'dringend beroep' op Tweede Kamer aan vooravond gasdebat

Een pand met bevingsschade
Een pand met bevingsschade © Jos Schuurman/FPS
Vereniging Eigen Huis (VEH) doet 'een dringend beroep' op de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt 'voor het aangegroeide stuwmeer aan schademeldingen' in het bevingsgebied.
Woensdag debatteert de Tweede Kamer met minister Eric Wiebes over de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling in onze provincie.

'Dringend behoefte aan houvast'

'De minister mag niet langer wegkomen met beloftes of het wekken van verwachtingen waarvan steeds blijkt dat deze niets waard zijn. Iedere redelijke termijn van afhandeling is al lang verstreken. De bewoners in het gaswinningsgebied hebben dringend behoefte aan houvast', schrijft VEH in de brief.

Voorstellen

De Vereniging Eigen Huis, waarbij zo'n 760.000 huiseigenaren zijn aangesloten, doet een aantal voorstellen om de vastgelopen schadeafhandeling vlot te trekken.
Ze wil dat relatief beperkte schades, waarvan duidelijk is dat ze door de gaswinning veroorzaakt zijn, voor 1 juli dit jaar betaald worden. De complexe schadegevallen moeten voor 31 december opgelost zijn. Gedupeerden met al gemelde schades die niet zijn opgelost voor het einde van dit jaar, moeten de garantie krijgen dat zij die kunnen laten herstellen door een aannemer. De rekening zou dan bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade neergelegd moeten worden.
'Een dergelijke afspraak is cruciaal om gedupeerden eindelijk zekerheid te geven', schrijft VEH.

Parlementaire enquête

De vereniging schrijft verder dat sprake is van 'dusdanig bestuurlijk falen bij de aanpak van de gaswinningsproblematiek dat een parlementaire enquête (...) in de toekomst onvermijdelijk en noodzakelijk is'.