Instellingen

'Situatie op kwelders is rustiger, maar plastic blijft een groot probleem'

© Jeroen Berkenbosch/RTV Noord

Er zijn geen massale opruimacties meer in het Wadden- en kustgebied na de containerramp met de MSC Zoe, maar dat betekent niet dat er geen plastic meer ligt. De zorgen blijven dan ook bij het Groninger Landschap.

'We kunnen wel stellen dat de rust is wedergekeerd op de kwelders. Dat moest ook. Met de Veiligheidsregio is afgesproken dat publiek niet langer op de kwelders mag komen. Natuurlijk in verband met de veiligheid, het is toch een apart gebied en niet zonder gevaar. Met kweldereigenaren voeren we nog gerichte, kleinschalige opruimacties uit', legt natuurbeheerder Arjan Hendriks uit.

Een tweede reden is de rust in het natuurgebied. 'Vogels foerageren daar en moeten energie opdoen voor eventuele trektochten als het kouder wordt.'

Slib

Toch ligt er nog steeds plastic in het natuurgebied, weet Hendriks. 'Heel veel van die plastic korreltjes zijn aangespoeld met de storm van afgelopen week. Met het springtij. Het waterschap is nu druk bezig om die korreltjes op de zeedijk op te ruimen, om te voorkomen dat ze in de voedselketen terechtkomen. Maar ze liggen ook in de kwelders en dat is een groot probleem.'

Waar ze op de zeedijk 'relatief' makkelijk zijn op te ruimen, is dat in de kwelders anders. Hendriks: 'Een groot deel is waarschijnlijk al onder een laagje slib verdwenen. Die korrels zijn niet op te zuigen of met pincet op te pakken. Ik heb de oplossing dus nog niet.'

Voedselketen

Het grootste risico is volgens de natuurbeheerder dat de plastic korrels in de voedselketen terechtkomen. 'Het gevaar is dat veel kleine diertjes die korrels eten. Denk aan kleine vogeltjes als de sneeuwgorzen en strandleeuweriken. Die kunnen dit als voedsel zien en daar kunnen ze aan overlijden.'

Hendriks verwacht dat de gevolgen van het plastic nog lang doordreunen in het natuurgebied. 'Er gaat een langetermijneffect van uit. Dit gaat gevolgen hebben voor de hele voedselketen.'