Buurtbewoners strijden voor behoud bosje bij De Twaalf Hoven

Omwonende Thea Assies wil het bosje bij De Twaalf Hoven behouden
Omwonende Thea Assies wil het bosje bij De Twaalf Hoven behouden © Derk Bosscher/RTV Noord
Een groep inwoners van Winsum hekelt plannen om het bosje bij zorgcentrum De Twaalf Hoven te kappen.
De bomen moeten plaatsmaken voor het nieuwe multifunctioneel centrum De Tirrel. Terreineigenaar De Hoven heeft daarom in december, enkele weken voor de gemeentelijke herindeling van kracht werd, een kapmelding gedaan.

'Kapvergunning nodig'

Maar volgens de omwonenden gelden sinds 1 januari, toen de gemeente Winsum opging in gemeente Het Hogeland, nieuwe regels. Daardoor zou nu een kapvergunning nodig zijn. 'Daarmee krijgt de buurt de mogelijkheid om bezwaar te maken', zegt omwonende Thea Assies.
Assies en andere buurtbewoners willen het bosje, dat ruim drieduizend vierkante meter groot is, graag behouden. 'Iedereen geniet hiervan. Voor bewoners van De Twaalf Hoven is dit ook een geweldig bosje om even een ommetje te maken.'

Geen gehoor

Tot nu toe kregen de buurtbewoners nul op het rekest, stelt Assies. 'Wij zijn al maandenlang in gesprek met de gemeente. In klankbordgroepen, met de projectleider, we hebben zienswijzen ingediend. Ze zeggen dat ze serieus rekening houden met ons, maar dat blijkt uit niets.'
'Zo hebben we ideeën aangedragen om dit bos te behouden, maar daar is niets mee gedaan. Ook wordt niet inhoudelijk gereageerd op onze inbreng. En we hebben ook helemaal geen inzage gekregen in de plannen', aldus Assies.

'Alle ideeën bekeken'

Woordvoerder Claudia Brink van De Tirrel, waarin De Hoven en gemeente Het Hogeland samenwerken, stelt in een reactie dat de omwonenden wel degelijk serieus worden genomen: 'We hebben alle opties bekeken en afgewogen. Van alle ideeën zijn zelfs al schetsen gemaakt die ook met de werkgroep zijn gedeeld.'
Een schets van het nieuwe park rondom De Tirrel.
Volgens Brink gaat de kap gewoon door, en is het niet nodig dat De Hoven nu een kapvergunning aanvraagt. 'De gemeente Winsum heeft de geldende procedures gevolgd, en dat was het doen van een kapmelding. Die blijft gewoon geldig. Het is net als met het bouwen van een dakkapel. Als je in de oude gemeente daarvoor een vergunning hebt aangevraagd, blijft die ook van kracht.'
De woordvoerder benadrukt dat de te kappen bomen niet op de lijst van waardevolle bomen staan. 'De gekapte bomen zullen worden hergebruikt op het terrein, in de vorm van een haag van boomstammen en takken. Als de nieuwbouw er eenmaal is, komt er bovendien compensatie in de vorm van herplanting in het nieuwe park rondom De Tirrel.'

Verder acties

De omwonenden zeggen zich op verdere acties te beraden.