Instellingen

Klimaatbeleid: 'De burger wil wel, maar niet zo'

© RTV Noord
De komende jaren moet Nederland vergroenen en de opwarming van de aarde tegengaan. Dat klimaatakoord kost veel geld. En het moet allemaal in hoog tempo. Wat vinden jullie ervan, Beter Weters, en welke rol speelt de provincie Groningen hierin?

Niet te snel

De betoonde haast is paniekzaaiend en contraproductief: kans op ondoordachte of cosmetische acties is groot, en uiteindelijke lethargie ('het lukt toch nooit…') een reëele optie. Neem de tijd, zorg voor begrip en draagvlak, maar wees daadkrachtig, is op langere termijn productiever.

Kansen benutten

Nu hier alles op z'n kop staat, er eindelijk serieuze aandacht voor onze gasproblematiek ontstaat, en er daardoor ook ruimte komt voor (ook experimenteren met) nieuwe technologieën en alternatieve energievormen, moeten die kansen benut worden.

Groningen Groen

Compensatiemaatregelen (aardgasbaten) van rijkswege liggen voor de hand, en kunnen nu worden afgedwongen. De tijd is er rijp voor, het klimaat gunstig. Groningen Groen is een reëele optie nu. Maar niet door meer windmolens en enorme zonnetuinen op de verkeerde plaatsen!
Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Gewone man de klos

Inderdaad: wij Nederlanders moeten blijkbaar de wereld redden. Het kabinet en de partijen daarin zijn helemaal de weg kwijt. Op wereldniveau zijn we piepklein, maar we moeten blijkbaar de grootste bijdrage leveren bij het terugdringen van de CO2.
De rekening komt niet bij de grote industrie, maar mij de gewone man te liggen. Geen vlees meer eten, elektrisch rijden, van het gas af, geen houtkachels meer, zonnepanelen waarvan men de stroom niet eens kwijt kan en zo kunnen we nog wel even doorgaan met onzinmaatregelen.

Gele hesjes

Kortom: dit kabinet zal de wereld niet redden en roept alleen maar weerstand op. De gele hesjes liggen klaar en we krijgen toestanden als in landen om ons heen. Maar men wil blijkbaar niet anders. Ik roep de landelijke partijen op zich te bezinnen op deze gekte en te zorgen voor de weg van de geleidelijkheid, dan komt het vast goed. Want de burger is best bereid tot minder uitstoot maar niet op deze manier.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Aarde gaat kapot

Onze welvaart hebben voor een zeer groot deel te danken aan fossiele energiebronnen. De winning en verkoop van kolen en gas heeft ons als Nederland heel veel geld opgeleverd. Daardoor is energie decennia lang veel te goedkoop geweest. Dat we nu om moeten is geen nieuws. Al sinds de jaren 70 weten we dat we de aarde kapot maken met deze fossiele leefstijl.

Mag niet doorgaan

Als wij deze wereld nog door willen kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen moet het roer dus om. Uiteraard moet je daarbij kijken naar de betaalbaarheid, maar het mag nooit een excuus zijn om maar door te gaan met vervuilen. Het herstellen van de schade kost echt heel veel meer dan nu omschakelen naar duurzame bronnen.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Verantwoordelijkheid

Er is maar één aarde en die hebben we tot onze beschikking gekregen. Daarop wonen we met miljarden mensen en dat schept verantwoordelijkheid. Die kunnen we niet wegschuiven door te wijzen op anderen die het niet doen. We moeten volop inzetten op verduurzaming. Dat betekent extra kosten. Waarschijnlijk veel extra kosten. Die moeten worden opgebracht door bedrijfsleven en huishoudens.

Lasten eerlijk verdelen

Daarbij doet de overheid er goed aan om te kijken hoe ze de lasten zo kunnen verdelen dat een evenredig deel van het inkomen voor deze maatregelen wordt gevraagd. Wie goed verdient betaalt meer, wie minder verdient minder.
Wanneer het mogelijk is om ook het principe de vervuiler betaalt mee te laten spelen, slaan we meerdere vliegen in één klap. Laten we met onze 17 miljoen inwoners aan de slag gaan. Ergens moet er worden begonnen en ik zie niet in waarom niet hier.
David de Jong is directeur van het Princenhof inLeeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Eerst debat was beter

Het klimaatakkoord is een knap stukje Nederlands polderen. Maar veel van het echte debat heeft plaatsgevonden achter gesloten deuren. Zo raakt het initiatief nu in het defensief. Het gaat niet meer om wat we willen bereiken, maar om de vraag wie er hoeveel voor gaat betalen. Jammer. Het was beter geweest eerst een goed debat te voeren over de vraag wat voor samenleving we willen in een tijd waarin energie-opwekking door fossiele brandstof een probleem is geworden.

Internationaal samenwerken

Daar komen dan best aansprekende beelden bij tevoorschijn. Om maar eens wat te noemen: niet meer afhankelijk zijn van Russen en Arabieren en daardoor een einde aan een heleboel oorlog en conflict. Vervolgens had de vraag aan de orde moeten komen op welke terreinen het meeste te bereiken is.
Dan zou de transportsector veel sterker in beeld zijn gekomen dan nu. Wat dacht je van het energieverbruik van vliegtuigen, tankers en containerschepen. Met de vraag naar maatregelen die echt werken komt ook de internationale dimensie in beeld. Europese en mondiale samenwerking is de crux. Geen wonder dat de rechtse nationalisten ook vrijwel altijd klimaatsceptici zijn..
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Zeespiegelstijging

Groningen is een laaggelegen provincie. Een forse stijging van de zeespiegel heeft voor ons hier catastrofale gevolgen. Deze stijging kan, aldus de deskundigen, in het zogenaamde klimaatakkoord tegengegaan worden. Door minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Door het afschaffen van bijvoorbeeld dieselauto's en het op termijn tegengaan van benzine-auto's. En opvallend, onze huizen 'moeten van het Nederlandse aardgas af'.

Doe wat je kunt

Omdat Nederland en Groningen door hun lage ligging erg kwetsbaar zijn, zou mijn advies zijn: werp de voorstellen niet te ver weg. Voer in wat je alvast kunt invoeren zoals ophogen van de dijken langs het Eemskanaal en de Waddenzee. Pomp warmte op. En schaf zonnepanelen aan. Daartoe gestimuleerd door de overheden.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...