Instellingen

De dijken langs de Waddenkust zijn volgende week schoon

© Van Oost Media

Waterschap Noorderzijlvest verwacht dat de dijken langs de Groningse Waddenkust over een week ontdaan zijn van alle aangespoelde troep na de containerramp van begin januari.

Dat schrijft de gemeente Het Hogeland in een tussenstand van de opruimwerkzaamheden.

Noorderzijlvest maakt de dijken schoon met veegwagens en concentreert zich met name op de rubbergranulaatkorrels die nog verspreid liggen. Eind volgende week verwacht het Waterschap daar klaar mee te zijn.

Kwelders

De Vereniging van Oevereigenaren en Het Groninger Landschap beoordelen zelf de vervuiling van de kwelders en maken deze gefaseerd schoon met eigen vrijwilligers. Rijkswaterstaat is gevraagd om de rijshouten dammen bij de kwelders te ontdoen van het piepschuim dat daar nog regelmatig wordt gevonden.

Granulaatkorrels

Grootste zorgen baren de granulaatkorrels die op een groot aantal plekken in de grond zijn getrapt. Rijkswaterstaat en de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Fryske Gea, Het Groninger Landschap) werken aan een plan van aanpak voor het opruimen en schoonmaken op middellange en lange termijn.

Vrijwilligers

De gemeente Het Hogeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Noorderzijlvest, de kweldereigenaren, Het Groninger Landschap en Zeehondencentrum Pieterburen blijven samenwerken wanneer inzet van vrijwilligers wordt gevraagd.

Hoewel momenteel geen opruimacties worden georganiseerd, staat het vrijwilligers vrij om zelf afval op de noordkust op te ruimen. Wel wordt geadviseerd om in verband met de veiligheid en de kwetsbaarheid van het gebied de kwelders niet op eigen initiatief te betreden.