Bouw multifunctioneel centrum De Tirrel loopt 2 jaar vertraging op

© Team 4 Architecten
De nieuwbouw van het multifunctioneel gebouw de Tirrel in Winsum wordt twee jaar uitgesteld. De voorbereidingen op de bouw blijken veel meer tijd te kosten.
Het nieuwe gebouw De Tirrel, waarin scholen, een verzorgingshuis en een sporthal komen, is een initiatief van zorgcentrum De Hoven, CBS de Piramiden, OBS Tiggeldobbe en de gemeente Het Hogeland.
Dit jaar zou de eerste paal de grond ingaan maar dat wordt nu pas begin 2021.

Ingewikkeld

'De bouw van de Tirrel is een groot en ingewikkeld proces. Al met al duren de voorbereidingen voor de Tirrel langer dan vooraf gedacht', zeggen de initiatiefnemers in een verklaring.
Het ontwerp van de Tirrel is er al. Maar nu moet een technisch ontwerp met bestek gemaakt worden. Ook moet nog gezocht worden naar een aannemer.

Lang traject doorlopen

Voor zowel het maken van het technisch ontwerp als selectie van de aannemer moet een Europese aanbesteding doorlopen worden. Dit kost meer tijd. Daarom start de bouw later.
De prijzen in de bouwwereld volgens hen gestegen waardoor de kosten boven de drempel uitkomen waarvoor een Europese aanbesteding verplicht is. De procedure voor zo'n aanbesteding kost meer tijd.

Aardbevingsbestendig

Ook het aardbevingsbestendig bouwen zorgt ervoor dat het ontwerpproces complex is volgens de initiatiefnemers.
Daarnaast speelt mee dat door de grote vraag in de bouw leveranciers moeilijker beschikbaar zijn en meer tijd vragen om hun werkzaamheden uit te voeren.

Start bouw

Als alles goed gaat. beginnen de werkzaamheden in 2021. De bouw duurt dan nog 20 maanden. De realisatie van De Tirrel kost in totaal dertig miljoen euro.