Groningen vraagt Kamer om stemmingen gasmoties uit te stellen

Minister Wiebes in de Tweede Kamer
Minister Wiebes in de Tweede Kamer © NPO Politiek
De Groningse provincie- en gemeentebestuurders en de maatschappelijke organisaties roepen Tweede Kamerleden op de stemmingen over moties die zijn ingediend tijdens het gasdebat uit te stellen.
Ze willen eerst komende donderdag weer in gesprek met minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken.
Afgelopen woensdag vergaderde de Kamer met Wiebes over de schadeafhandeling en de versterking. De Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties stellen dat er na dat debat nog altijd 'een fundamenteel verschil van inzicht' bestaat over de versterkingsoperatie.
Deze dinsdagmiddag wordt gestemd over de moties die vorige week zijn ingediend. Om de stemmingen uit te stellen is een Kamermeerderheid nodig. Alle ogen zijn daarom gericht op de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Zij hebben een krappe meerderheid van één zetel.

Uitstel helpt niet

De ChristenUnie voelt niks voor uitstel. 'Donderdag is een overleg met de regio en ik denk niet dat uitstel van de stemmingen daarbij helpt. Integendeel', zegt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. 'Wat mij betreft krijgt de Kamer na de stemmingen een brief hoe de minister alle aangenomen moties gaat uitvoeren.'
Als de Tweede Kamer deze brief naast zich neerlegt, waar zijn ze dan mee bezig?
Susan Top - Groninger Gasberaad
Volgens Susan Top van het Groninger Gasberaad kan de Kamer de brief niet zomaar naast zich neerleggen. 'De brief is ondertekend door alle gemeenten met alle politieke kleuren en de provincie. Als de Tweede Kamer deze brief naast zich neerlegt, waar zijn ze dan mee bezig?'

Met de billen bloot

Als de moties toch in stemming worden gebracht, brengen de Groningse vertegenwoordigers een stemadvies uit aan de Kamerleden. 'Dan moeten ze vandaag met de billen bloot', zegt Susan Top. 'Anders wordt het donderdag een lastig gesprek met de minister.'

Motie

De regio wil dat de regie in de versterkingsopgave bij de gemeenten en inwoners ligt en geeft daarom een positief stemadvies over een motie van Sandra Beckerman (SP). 'Hiervoor is voldoende uitvoeringscapaciteit en financiën vereist', schrijven de regionale bestuurders en organisaties.
'De regio wil ervoor zorgen dat nu gestart wordt met uitvoering en wil dit in redelijkheid vormgeven, zodat er draagvlak onder de inwoners bestaat.' De gemeenten vragen om autonomie.

Parlementaire enquête

Een andere motie waarvan de regio wil dat de Kamer ermee instemt, gaat over een parlementaire enquête in 2020. De minister denkt dat een enquête problemen gaat veroorzaken bij de uitvoering van de versterking. 'Als regio zien wij dit probleem niet en adviseren u in te stemmen', schrijven de Groningers aan de Kamer. 'Geleerd kan worden van de mogelijke mijnbouwrisico's en het afhandelen hiervan.'