Ringweg-advies commissie-Hertogh blijft voorlopig geheim

Werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg, eerder dit jaar
Werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg, eerder dit jaar © Bouwfotografe.nl
Het provinciebestuur wijkt niet af van haar standpunt om het volledige rapport van de commissie-Hertogh over de zuidelijke ringweg geheim te houden.
De fracties van de PVV en Groninger Belang wilden dat het volledige rapport alsnog openbaar zou worden gemaakt, maar krijgen dus nul op het rekest.

Alleen samenvatting

Het provinciebestuur blijft erbij dat de aanbevelingen, die de commissie-Hertogh aan de stuurgroep rond de Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort doet, vertrouwelijk blijven. De Statenleden krijgen alleen een samenvatting van het rapport te zien.
'Gezien de vertrouwelijkheid van het advies en het effect van het openbaar maken op onze gesprekspositie, wachten wij op de uitkomsten van de gesprekken voordat we u het volledige advies van de commissie-Hertogh verstrekken', zegt het provinciebestuur. 'Over de uitwerking van de aanbevelingen verwachten we u aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 te kunnen informeren.'
Deze zinsnede stond ook al in een brief van de provincie van 20 december van vorig jaar, maar het provinciebestuur heeft besloten niet van die lijn af te wijken.

'Heel teleurstellend'

Fractievoorzitter Bram Schmaal (Groninger Belang) zegt 'diep teleurgesteld' te zijn. 'Dit is belachelijk', fulmineert hij. 'Dit rapport moet gewoon openbaar. Heel teleurstellend dat men niet op ons verzoek ingaat.'
Schmaal wil nog één poging wagen om partijen in het provinciehuis te bewegen. 'We overwegen het in de Statenvergadering van februari te agenderen als bespreekpunt. Dan zullen we zien of bijvoorbeeld de SP te bewegen valt.'