Tjuchsters leveren versterkingsbrieven in: 'Wij zijn de Galliërs van Groningen'

Ingeleverde brieven als verzameld protest
Ingeleverde brieven als verzameld protest © Marten Nauta/RTV Noord
Ze noemen zich ook wel de Galliërs van Groningen: tientallen inwoners van Tjuchem leverden dinsdagavond hun versterkingsbrieven in. Uit protest.
De 'Tjuchsters' kregen de brieven eerder deze maand. In de brief staat of iemands woning een verhoogd, licht verhoogd of niet verhoogd risicoprofiel heeft bij een aardbeving.

Inspectie

Met dat risicoprofiel hangt samen wanneer een woning geïnspecteerd wordt, om uiteindelijk te beoordelen of die woning voor versterking in aanmerking komt. Maar die route willen de mensen in Tjuchem niet bewandelen: zij willen dat het héle dorp geïnspecteerd wordt.

Statement

'We willen aan Den Haag, en met name aan minister Wiebes, duidelijk maken hoe we over de situatie denken', zegt Tineke Zuidema van de School- en Dorpsvereniging. 'Vandaar dat we onze brieven weer ingeleverd hebben.'
Maar het is meer dan een statement. 'Wat voor risico je woning ook heeft, wij vinden dat het huis geïnspecteerd moet worden. Ook die in de buitengebieden.'

Samen met gemeente

Met de 'gebiedsgerichte aanpak' werkt Tjuchem samen met de gemeente Midden-Groningen. In die zin lijkt het op de situatie in Overschild, waar de gemeente ook samen met inwoners bezig is met de versterkingsopgave.
Volgens wethouder Anja Woortman (PvdA) is het aan Tjuchem hoe de aanpak er precies uit gaat zien. 'Het hoeft niet precies als Overschild te zijn. Het hangt er ook van af wat de situatie is: als er veel sloop en nieuwbouw moet plaatsvinden, is die anders dan wanneer dat niet zo is.'
Woortman gaat met de vertegenwoordigers van Tjuchem in gesprek, en in het najaar een totaalbeeld te hebben van de opgave in het dorp. Tegen die tijd moet duidelijk worden wat hoe het vervolg eruit gaat zien.

Galliërs

Oh, en waarom de Tjuchsters zich de 'Galliërs van Groningen' noemen? Voor Tineke Zuidema is het duidelijk. 'Wij wachten niet tot een ander komt, wij komen zelf met ons plan. En dat gaan we nu ook doen.'