Instellingen

UK turft 23 verkrachtingen onder Groningse studenten

Uitingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag leidde tot de hashtag 'MeToo'
Uitingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag leidde tot de hashtag 'MeToo' © Pixabay/Creative Commons

Uit een online enquête die de Groningse Universiteitskrant onder bijna 600 studenten en pas afgestudeerden heeft gehouden blijkt bijna 40 procent gedurende hun studietijd te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dat maakte de Ukrant op woensdag bekend. 

Betrouwbaarheid

Het is niet helemaal duidelijk hoe betrouwbaar deze resultaten zijn. In een verantwoording van dit onderzoek laat de Ukrant namelijk weten dat er geen sprake is van een willekeurige steekproef. 'Het kan niet worden uitgesloten dat niet alle respondenten de enquête te goeder trouw hebben ingevuld, aangezien de UK aangeeft dat het om een online-enquête gaat die anoniem kon worden ingevuld,' zegt nieuwscoördinator Therea Langeler van de UK

Versierpogingen

Toch blijkt uit deze enquêteresultaten dat 185 studenten gedurende hun studie ongewenste aanraking meemaakten. Daarnaast hoorden 138 studenten seksueel getinte opmerkingen en gaven 138 mensen aan te maken te krijgen met opdringerige versierpogingen.

Bij 98 mensen ging het ongewenste gedrag zelfs verder. Daarbij is door 56 mensen bedreiging genoemd en gaven 23 mensen aan te zijn verkracht.

Melding bij RUG of politie

Uit de resultaten blijk verder dat zes procent van de respondenten die een MeToo-verhaal meldde daadwerkelijk actie heeft ondernomen door hiervan melding te maken bij de RUG, hun vereniging of de politie. Op vraag waarom men geen aangifte had gedaan was een veelgehoord antwoord dat men 'geen aansteller wilde lijken'.