Instellingen

Publiceren ringweg-advies 'kan onderhandelingspositie provincie schaden'

Een luchtfoto van werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg
Een luchtfoto van werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg © Aanpak Ring Zuid

Het provinciebestuur heeft als onderdeel van Aanpak Ring Zuid met aannemerscombinatie Herepoort afspraken gemaakt om het rapport van de commissie Hertogh voorlopig geheim te houden.

Wanneer het die afspraak zou schenden, zou het de prille vertrouwensrelatie onder druk zetten. Ook zou het de onderhandelingspositie met de aannemerscombinatie schaden.

Dat is het betoog van gedeputeerde Fleur Gräper (D66) na verzoeken vanuit verschillende partijen om het rapport al dan niet onder geheimhouding prijs te geven. 

'Het nu beschikbaar stellen van het rapport zou deze afspraken schenden. Dat zou de prille vertrouwensrelatie onder druk zetten', zegt Gräper.

Het is onbegrijpelijk dat we als Staten geen inzage krijgen
Jan Wolters - Statenlid SP

'Voor de bakker ermee'

Coalitiepartij SP en de oppositiepartijen PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en de Fractie Katee kunnen zich absoluut niet vinden in de argumentatie van Gräper. Zij moesten het tot dusver doen met een samenvatting van het rapport en zeggen luid en duidelijk: voor de bakker met het hele rapport, al dan niet in vertrouwelijkheid.

'Wij hebben op dit punt eerlijk gezegd weinig vertrouwen in het college', stelt SP-Statenlid Jan Wolters. 'Het is onbegrijpelijk dat we als Staten geen inzage krijgen. We moeten toch de mogelijkheid krijgen om onze controlerende taak uit te voeren.'

Je zou het bijna misleiding van de volksvertegenwoordiging kunnen noemen
Kirsten de Wrede - Partij voor de Dieren

Wolters geeft aan dat wanneer het provinciebestuur bij haar besluit blijft, de SP zich gaat beraden op haar positie. 'Dan is er toch sprake van een hele ernstige situatie.'

'Misleiding'

Hij krijgt bijval. 'Het lijkt erop dat dit college zijn eigen staten niet eens vertrouwt', stelt Petra Blink (Groninger Belang). 'Je zou het bijna misleiding van de volksvertegenwoordiging kunnen noemen', is de mening van Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren). 'Is het college nog wel in control, vraagt Ton van Kesteren (PVV) zich af.

Rustig laten werken

De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks vinden dat zolang Gräper namens de provincie in gesprek is met aannemerscombinatie Herepoort, dit niet verstoord moet worden door het rapport onder geheimhouding aan de Staten te laten zien.

De oppositiepartijen Partij van de Arbeid en VVD houden hun kaarten voor de borst. 'We hebben dezelfde zorgen', zegt PvdA-Statenlid Brunie Batterman. 'De commissie Hertogh geeft aan waar de problemen liggen en hoe men die denkt op te lossen.' 

Batterman geeft aan dat het college de ruimte moet krijgen het schip vlot te trekken, maar spreekt zich niet uit over inzage.

Voorlopig geheim

Het rapport van de commissie Hertogh blijft zodoende voorlopig geheim. Het provinciebestuur heeft eerder aangegeven dat het rapport aan het einde van het eerste kwartaal in 2019 alsnog openbaar wordt gemaakt. Het provinciebestuur mag tijdens de Statenvergadering op 7 februari besluiten of het rapport eerder openbaar wordt gemaakt.