Groninger overheden moeten iets met Klimaatakkoord, maar weten nog niet hoe

Ter illustratie.
Ter illustratie. © FPS/Jos Schuurman
In navolging van het landelijke Klimaatakkoord voelen Groninger overheden de noodzaak om aan te slag te gaan met het verduurzamen van de provincie. Een idee hebben ze nog niet, ze gaan eerst schrijven aan een Regionale Energiestrategie.
De plannen moeten aansluiten bij het Klimaatakkoord en moeten Nederland in staat stellen om de zichzelf gestelde klimaatdoelstelling te halen.

Grote opgave

In 2050 moet de CO2-uitstoot met ruim 95 procent zijn verminderd, zo bevestigt stuurgroep-voorzitter Lea van der Tuin, tevens wethouder in de gemeente Appingedam.
'We weten wel dat we met provincie en de gemeenten voor een grote opgave staan', geeft ze aan. 'Iedere provincie moet zijn deel leveren. Als we straks de opgave krijgen, moeten wij duidelijk hebben wat we gaan doen.'

Onduidelijkheid

Van der Tuin kan nog niet zeggen wat de inwoners concreet gaan merken. Wel wordt duidelijk dat woningen van aardgas gaan verdwijnen en andere vormen van energie daarvoor in de plaats gaan komen. Maar in hoeverre deze strategie daar sturing aan gaat geven, is nog niet duidelijk.
'We moeten en willen aan de slag. Belangrijk is dat we dit gezamenlijk doen.'

Stuurgroep

Een stuurgroep met ambtenaren uit verschillende gemeenten, provincie en waterschappen gaat werken aan de Regionale Energiestrategie. Aan het eind van dit jaar moet deze strategie klaar zijn.