Instellingen

Analyse eindexamenresultaten: 'Oost-Groningse scholen doen het opvallend goed'

De middelbare scholen in onze provincie presteerden ook afgelopen schooljaar weer slechter dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de analyse van de eindexamenresultaten, die oud-decaan en docent Harry Hulscher jaarlijks maakt.

Het slagingspercentage van de Groningse vmbo's (alle types) is 92,9 procent, tegenover 94,2 landelijk. Ook de havo-eindexamenkandidaten deden het slechter dan gemiddeld over Nederland: 85,8 procent van hen slaagde (landelijk 87,6). Het vwo deed het iets beter dan het jaar ervoor, maar nog altijd slaagden minder leerlingen dan het landelijk gemiddelde (89,9 tegenover 91,5).

Kansen blijven bieden

Harry Hulscher: 'Jammer genoeg moet ik al jaren wachten op een score die eindelijk eens een keer op of zelfs boven het landelijk gemiddelde zit'. Een volledige verklaring is volgens Hulscher lastig te geven. In elk geval speelt volgens hem een rol dat een aantal Groningse scholen leerlingen kansen wil blijven bieden tot en met de examenklas. 'Dat betekent dat er in de examenklas leerlingen komen die dan tegen hun grens aanlopen.'

Hulde voor Oost-Groningen

Opvallend is dat de drie Oost-Groninger scholen het goed doen; beter zelfs dan de landelijke bijna 92 procent (gemiddeld over vmbo, havo en vwo). De best scorende school is Winkler Prins in Veendam. Daar slaagde bijna zesennegentig procent van de leerlingen. Ubbo Emmius in Stadskanaal doet het ook goed (95,0 procent) en het Winschoter Dollard College zit in de lift. Die school scoorde in 2016 nog onder het landelijk gemiddelde, in 2017 zat de school daar al boven en afgelopen jaar was nog beter: slagingspercentage 95,2.

Open dagen

Hulscher brengt zijn analyse naar buiten in de maand dat middelbare scholen hun open dagen houden. Toch denkt hij niet dat de groep 8-ers en hun ouders hun keuze baseren op de eindexamenresultaten van een school. 'Het is maar één van de vele aspecten die voor ouders van belang zijn. Waar gaan de vriendinnetjes van mijn dochter naar toe, hoe staat de school aangeschreven in de omgeving, hoe zijn de buitenschoolse activiteiten, hoe is de kwaliteit van het lerarenkorps. Al die factoren spelen mee.'

Leren van elkaar

Hulscher hoopt vooral dat scholen de analyse gebruiken om van elkaar te leren. Als een school slechte resultaten heeft, zou deze contact moeten opnemen met een beter presterende collega. 'Kijk over de schutting en ga eens praten over hoe zij het aanpakken. Misschien kan je er iets van leren, je eigen niveau omhoog halen en daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs in Groningen in algemene zin versterken.'