Instellingen

Wat doen gemeenten aan wanbetalers van zorgpremies?

© Flickr / ImagesMoney - Hans Westbeek (creative commons)

Steeds minder mensen in onze provincie staan te boek als wanbetaler van hun zorgpremie. Dat is mede te danken aan het werk van gemeenten. Maar hoe doen ze dat? En hoeveel wanbetalers telt Groningen eigenlijk?

Aantal wanbetalers

Uit cijfers van de Zorgverzekeringslijn blijkt dat in onze provincie in 2017 ongeveer 9.200 van de betalingsplichtigen geregistreerd stonden als wanbetaler. Een jaar eerder waren dat er nog ongeveer 9.600. Het gaat dan om ongeveer 1,9 procent van de betalingsplichtigen. 

Van Hoogezand tot Haren

 
Kijk je naar gemeenteniveau, dan zie je dat het per gemeente verschilt of er een daling is of niet. Neem bijvoorbeeld de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Daar staat 3 procent als wanbetaler te boek. Daarmee is de gemeente koploper in onze provincie. In vier jaar tijd is dit percentage ook niet afgenomen.

In Haren ligt het percentage wanbetalers het laagst: 0,5 procent (90 mensen). Ook hier is de trend stabiel.

Percentages wanbetalers en verhouding tussen wanbetalers met en zonder zorgtoeslag (2017) Tekst gaat verder onder kaart. 

Wanneer ben je wanbetaler?

Iemand wordt wanbetaler als diegene zes maanden geen zorgpremie heeft betaald. Dat vertelt Michiel Blom, woordvoerder van de Zorgverzekeringslijn.

'In plaats van de verzekeraar gaat dan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de zorgpremie innen, waar een boete bij zit.' Volgens Blom moet dit een afschrikwekkende werking hebben.

Soms willen mensen hun schuld wel aflossen, maar kunnen ze dat niet vanwege die boete
Michiel Blom - Woordvoerder Zorgverzekeringslijn

'Met deze boete van het CAK los je de schuld niet af', legt Blom uit. 'Je ziet daardoor soms dat mensen de schuld wel wíllen aflossen, maar dat niet kunnen, omdat ze door die boete maandelijks al meer geld kwijt zijn en hier daardoor geen ruimte meer voor hebben.'

Betalingsregeling treffen

Sinds juni 2017 is daar volgens Blom een regeling voor.

'Als mensen met hun zorgverzekeraar een betalingsregeling treffen, zodat ze zowel de maandelijkse premie betalen als steeds een deel van de schuld aflossen, dan hoeven ze die boete tijdelijk niet te betalen. Als dat lukt en de schuld is afbetaald, dan stromen ze definitief uit de boeteregeling. Lukt dat niet, dan vallen ze terug in de oude regeling.' 

Gemeenten maken er werk van

In een artikel van het Binnenlands Bestuur zei Blom twee weken terug dat gemeenten een belangrijke rol spelen in het omlaag brengen van het landelijk aantal wanbetalers. Dat roept de vraag op hoe enkele Groningse gemeenten hiermee omgaan.

Groningen
De gemeente Groningen geeft aan zelf bijstandsklanten te benaderen die zijn aangemeld bij het CAK. 'Deze mensen zijn door Menzis aangemeld. We proberen deze groep mensen te interesseren voor een betalingsregeling die door Menzis wordt aangeboden.' Dit is zo'n betalingsregeling die ervoor zorgt dat deze mensen de boete bij het CAK niet hoeven te betalen.

We trainen onze consulenten op het doorvragen en bespreekbaar maken van financiële problemen
Gemeente Loppersum

Midden-Groningen
De gemeente Midden-Groningen (waar de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer ook onder valt, red.) is ook met Menzis bezig om zulke betalingsregelingen aan te bieden.

'Dit zal waarschijnlijk nog dit jaar worden ingevoerd', zegt een woordvoerder. 'Daarnaast voeren we voor onze bijstandsklanten een preventief beleid door een collectieve zorgverzekering aan te bieden. Hierdoor zijn de mensen beter verzekerd tegen minder kosten. De premies worden in dat geval ingehouden op de uitkering, waardoor er geen achterstand kan ontstaan.'

Loppersum
De gemeente Loppersum geeft aan vooral in te zetten op vroegtijdig signaleren van schulden.

'Om financiële problemen in een vroeg stadium te herkennen is informatie van en over onze inwoners belangrijk. We trainen bijvoorbeeld onze consulenten op het doorvragen en bespreekbaar maken van financiële problemen. Daarnaast hebben we afspraken met een aantal organisaties (bijvoorbeeld de Volkskredietbank en Werkplein Fivelingo) die voor ons (en samen met ons) in gesprek gaan met inwoners.'

Andere gemeenten
Ook Stadskanaal en Oldambt geven aan met Menzis samen te werken. De gemeente Westerkwartier zegt dat er nauwelijks sprake is van wanbetalers, 'omdat er in de vier voormalige gemeenten al een kwijtschelding of ondersteuningsregeling bestond voor de minima'. 

Van de overige gemeenten heeft RTV Noord (nog) geen reactie ontvangen.