Nog één keer alles uit de kast tegen de komst van windpark N33

Geen draagvlak, geen transparante locatiekeuze en weinig bekendheid van de gevolgen van laagfrequent geluid. Dat zijn enkele van de voornaamste argumenten van de tegenstanders van Windpark N33 die maandag bij de Raad van State zijn neergelegd.
Met 21 bezwaarmakers heeft de Raad van State de handen vol aan de zaak over de komst van windpark N33 langs de autoweg tussen Ommelanderwijk/Zuidwending en Meeden. Ruim 37 grootschalige windturbines moeten daar 120 megawatt aan windenergie gaan opwekken, zo is de bedoeling van RWE/Essent, Yard Energy en de boeren, die de krachten gebundeld hebben in Blaaswind.

Ongunstig voor de Veenkoloniën

Voor de Raad van State benadrukken 21 bezwaarmakers dat dit grootschalige windpark ongunstig is voor de Veenkoloniën.
De Raad van State benadrukt bij aanvang dat de totstandkoming van het windpark niet overnieuw wordt gedaan.

'Onredelijkheid moet worden aangetoond'

'Als de keuze A of B is, en de verweerders hebben gekozen voor A, zal je van de Raad van State nooit horen dat de keuze A onredelijk is', zo legt de voorzitter van de Raad van State uit. 'Van de keuze die voor ligt, moet de onredelijkheid worden aangetoond.'
Daarbij is het onderwerp draagvlak lastig te beoordelen door de Raad van State. Bij een soortgelijke zaak rond windpark in de Drentse Monden werd dit bezwaar van tafel geveegd.
Wel heeft de Raad van State oog voor de totstandkoming van de locatiekeuze en de ruimte die er was voor aangebrachte alternatieven. De landsadvocaat legt namens het ministerie van Economische Zaken uit dat niet had uitgemaakt wanneer het windpark op een andere plek was gekomen.

'Belangrijk om alle bezwaren bij langs te lopen'

'Ik denk niet dat er uiteindelijk een streep door het plan gaat', zegt hoogleraar Bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen in Noord Vandaag. 'In de meeste gevallen blijft het plan overeind, als de Raad van State erover praat. Tenzij er echt een fout is gemaakt in de besluitvorming, zoals bij Delfzijl-Zuid.'
Bröring begrijpt wel dat de tegenstanders van het windpark een procedure aangespannen hebben. 'Het is buitengewoon belangrijk om alle bezwaren nog eens langs te lopen, daarom zijn er ook drie dagen voor uitgetrokken.'

'Geen verbetering verwacht'

'Er werd geen verbetering verwacht voor de leefomgeving als het park ten noorden van de A7 zou worden verwacht.' Daarop volgt er gehoon in de zaal.
In de middag worden de gevolgen voor de gezondheid en de leefomgeving behandeld. De tegenstanders hebben professor Mariana Alves Pereira laten invliegen om vooral duidelijk te maken dat een windpark laagfrequent geluid met zich kan meebrengen. En dat laagfrequente geluid zorgt voor gezondheidsklachten, zo is volgens Pereira uit haar onderzoek gebleken.

'Volkomen onduidelijk welke kant het op zal gaan'

'Het is een taai verhaal. Ontzettend vermoeiend om hier te zitten, en het is volkomen onduidelijk welke kant het op zal gaan', zegt Lies Zondag, Bestuurslid Tegenwind N33.
'Officieel moet ik zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat het niet doorgaat, maar het is moeilijk om daar na negen jaar in te geloven. Vandaag hebben we zo veel verhalen gehoord, ook van degene die het windpark wil creëren. Dan merk je dat ze heel wat argumenten in de strijd gooien.'
Bekijk hieronder het volledige interview met Lies Zondag:

'Ministerie en initiatiefnemers doen alsof het windpark een gelopen race is'

'De indruk die mij het meeste bij is gebleven, is toch wel de houding van het ministerie en de initiatiefnemers, alsof het een gelopen race is. Ik vond dat de tegenstanders hele goede motivaties hadden, en die had ik niet onderuit zien komen', zegt Bernard Stikfort, voorzitter Dorpenalliantie Oost-Groningen.
Op de vraag of hij vandaag hoop heeft gekregen, zegt Stikfort: 'Ja. Dat baseer ik op jurisprudentie van andere parken waar vergelijkbare discussies spelen. Er zijn toch een aantal essentiële dingen over geluidsbelasting, het kappen van bomen en andere zaken. Die zijn niet voldoende in kaart gebracht. Ik heb de hoop dat de afdeling daarover een gunstig besluit gaat nemen voor de inwoners.'
Bekijk hieronder het volledige interview met Bernard Stikfort:

'Geen verbetering verwacht'

'Er werd geen verbetering verwacht voor de leefomgeving als het park ten noorden van de A7 zou worden verwacht.' Daarop volgt er gehoon in de zaal.
In de middag worden de gevolgen voor de gezondheid en de leefomgeving behandeld. De tegenstanders hebben professor Mariana Alves Pereira laten invliegen om vooral duidelijk te maken dat een windpark laagfrequent geluid met zich kan meebrengen. En dat laagfrequente geluid zorgt voor gezondheidsklachten, zo is volgens Pereira uit haar onderzoek gebleken.
De Raad van State neemt het vooralsnog voor kennisgeving aan. Nadat onderwerpen als bodemtrilling gevolgen voor de natuur zijn behandeld, rondt de Raad van State de eerste dag af. Dinsdag staat de tweede zittingsdag gepland, en wanneer nodig zal ook woensdag gebruikt worden voor het behandelen van dossier Windpark N33.