Na zes jaar in de etalage nu (bijna) verkocht: de TCN Datahotels

© Loek Mulder / RTV Noord
Eind 2012 ging het vastgoedbedrijf TCN op de fles. In het faillissement van een onontwarbare kluwen van BV's werden de datahotels in Groningen en de Eemshaven gespaard. Zes jaar lang stonden ze te koop, nu eindelijk lijkt een verkoop op handen. Waarom duurde dat zo lang, terwijl kopers in de rij stonden?
Een reconstructie met iets meer leestijd, een minuutje of vijf, maar dan weet je wat er speelt rond twee Groningse datacenters.
Het TCN Data Hotel aan de noordkant van de stad Groningen op het Zernike Park is een imposante vierkante doos, volgestouwd met zoemende servers waar waardevolle gegevens op worden bewaard van instanties zoals de Raad voor de Rechtspraak, DUO en de RDW. Met zoveel belangrijke data in huis van burgers is het niet zo gek dat het gebouw er uitziet als een goed beveiligd huis van bewaring.

Leeg gebouw

Een kilometer of dertig noordoostelijk ligt in de Eemshaven het zusje van het Groningse datahotel. Met dat verschil dat dit gebouw momenteel niet meer is dan een lege huls. Google huurde er ruimte. Maar nadat de internetgigant haar eigen onderkomen een stukje verderop had voltooid, zegde het de huur op. Sindsdien staat het gebouw leeg.

Schnitzelparadijs

De twee datacenters zijn de overblijfselen van wat eens een imperium van vastgoedbedrijven en bv's was met namen die varieerden van TCN Properties NV tot TCN Schnitzelparadijs en de bv Het Komt Goed.
Van dat laatste was met het failliet gaan van het kolossale TCN concern geen sprake. Al kwam het in zekere zin wel in orde met de twee datacenters binnen de onderneming.
Ik moet terughoudend zijn. Het proces waar we in zitten is kwetsbaar en we willen heel graag dat het slaagt
Theo Hanssen - Advocaat TCN datacenters
Aanvankelijk brak paniek uit bij de klanten van TCN die hun kostbare data hadden ondergebracht in het Groningse Data Hotel. Maar twee deelnemingen van TCN SIG Real Estate, te weten TCN SIG Telehousing en TCN SIG Telehousing Exploitatie bleven buiten het faillissement. Deze twee bv's beheren en exploiteren de datahotels in Groningen en de Eemshaven.

25 verslagen verder

In het eerste faillissementsverslag (2013) schrijft de curator: 'Er worden werkzaamheden verricht om tot verkoop van de twee datacenters te komen.' De curator, die ongeveer elke drie maanden de afwikkeling van het bankroet meldt, is inmiddels 25 verslagen verder. In het laatste verslag, dat deze maand verscheen, opnieuw die zin: 'Er worden werkzaamheden verricht om tot verkoop van de twee datacenters te komen.'

Koop ketst af

Kopers zijn er wel. Er zijn er die meerdere keren een bod hebben uitgebracht. Maar telkens werd het bod afgewezen en ketste de koop af. Tot onvrede van de potentiële koper. 'We werden er gewoon buiten gehouden', zegt een kandidaat-koper. De interesse komt vooral van investeringsfondsen en andere databedrijven.

Aparte situatie

In de wereld van de datacenterbedrijven wordt de gang van zaken met belangstelling gevolgd. Waarom een verkoop zoveel tijd vergt is voor betrokkenen een raadsel. 'Ik ben benieuwd naar wat er speelt', zegt een directeur van een collega-datacenter. 'Het is een aparte situatie. Een bedrijf hoort niet zolang onder de curator voort te bestaan. De curator werkt in opdracht van de schuldeisers en heeft de taak de zaak te liquideren of te verkopen.'

Op de hoogte

Maar, zegt advocaat Theo Hanssen van de datacenters BV's, de curatoren zijn weliswaar aandeelhouder in deze twee bedrijven, maar ze bemoeien zich verder niet met de dagelijkse gang van zaken. 'Dat neemt niet weg dat de TCN datacentervennootschappen wel de curatoren steeds op de hoogte houden en dat die ook moeten instemmen met de verkoop', verklaart Hanssen.
September vorig jaar zei advocaat Hanssen al eens dat de handtekeningen onder het koopcontract waren gezet. Hij deed die mededeling tijdens het proces waar voormalig TCN-topman Rudy S. terecht stond vanwege vermeende omkoping van een hoge Google-medewerker.

Veroordeeld

S. is inmiddels veroordeeld, samen met zijn vrouw, omdat ze in 2009 bijna zes ton smeergeld hebben betaald aan de strategisch onderhandelaar van Google die een belangrijke rol speelde bij het bouwen, kopen of huren van datacentra.
Advocaat Hanssen van de datacenters zegt dat de vertraging door deze rechtszaak een van de redenen is waarom de TCN-datacenters nog altijd niet definitief zijn verkocht. Opnieuw zegt Hanssen nu dat er een nieuwe eigenaar is en dat de handtekeningen zijn gezet.

Voorwaarden

'Er is een koopovereenkomst. Met opschortende voorwaarden', verklaart Hanssen. Zo loopt er nog een boekenonderzoek - een due diligence-onderzoek - door de koper, een buitenlandse partij. Ook de technische staat van de datacenters wordt door de kandidaat-koper bestudeerd. 'Het kost veel tijd, maar mijn verwachting is dat de verkoop met een paar maanden is afgerond.'

Leeg

In hoeverre de leegstand van het datacenter in de Eemshaven de verkoop beïnvloedt wil Hanssen niet zeggen. Hij wil overigens ook niet bevestigen dat het noordelijk gelegen datacenter leeg staat. 'Ik moet terughoudend zijn. Het proces waar we in zitten is kwetsbaar en we willen heel graag dat het slaagt, vooral voor de klanten van het datacenter.'
De datacenters zijn moeilijk te verkopen, anders was het allang gebeurd
Johan Westerhof - Curator TCN Holding
In het TCN Data Hotel in Groningen draait de zaak ondertussen door. Volgens Richard Kaak, de directeur die het beheer doet van de datacenters in Groningen en de Eemshaven is het bedrijfsdeel gezond. 'De hele digitale economie groeit en wij verwachten daarin mee te groeien.'

Veel geld

Johan Westerhof is curator van de TCN holding en werkt inmiddels zes jaar aan afwikkeling van het faillissement van het vastgoedbedrijf. Westerhof zegt het verkoopproces af te wachten. Hij zegt zich er niet mee te bemoeien, al moet hij een uiteindelijke verkoop wel goedkeuren. 'De datacenters zijn moeilijk te verkopen, anders was het allang gebeurd', aldus Westerhof. 'Het gaat om veel geld en de datacenters moeten ook maar net in de portefeuille van een investeringsfonds passen.'

TCN groeide in korte tijd tot een vastgoedimperium met veel bezit in Groningen. Dat kwam vooral doordat TCN het onroerendgoed-bedrijf SIG (Stichting Industrie- en Handelsgebouwen) van de gemeente Groningen kocht.
In 2012 werd het TCN-concern failliet verklaard. Ook het moederbedrijf TCN SIG Real Estate van de TCN datacenters in Groningen en de Eemshaven ging bankroet. De twee datacenter-bv's, TCN SIG Telehousing B.V. en TCN SIG Telehousing Exploitatie B.V. bleven buiten het faillissement van het gehele TCN-concern.
Het moederbedrijf van de beide datacenter bv's is TCN SIG Real Estate. Dat heeft nog altijd een schuld van 15,4 miljoen euro en 71 schuldeisers, het hoogste aantal van alle TCN bv's. Dat de datacenters in de lucht zijn, levert schuldeisers van de vele andere failliete TCN-bv's overigens weinig op, want de datacenters maken niet genoeg winst voor uitkeringen aan schuldeisers.