Instellingen

Nieuw onderzoek om roken door zwangere vrouwen tegen te gaan

© Pexels.com | Beeldbewerking RTV Noord

Hoe krijg je vrouwen die tijdens hun zwangerschap doorroken van de sigaret af? De onderzoeksgroep Verloskunde Wetenschap Noord Nederland van onder meer het UMCG in Groningen gaat hier onderzoek naar doen.

In Groningen roken meer vrouwen tijdens hun zwangerschap dan in de rest van Nederland. Landelijk ligt het percentage op acht procent, in Groningen is dat twaalf procent. Uit cijfers van de GGD blijkt dat aantal in delen van onze provincie beduidend hoger te liggen; in Pekela rookt een kwart van de zwangeren door.

Allerlei problemen

Roken tijdens de zwangerschap kan allerlei problemen veroorzaken zoals miskramen, vroeggeboorte, laag geboortegewicht en het loslaten van de placenta. Op langere termijn kan het kind onder meer astma, ADHD, leerproblemen en obesitas ontwikkelen.

Het onderzoek richt zich vooral op de vraag hoe het kan dat de beschikbare hulp die er is voor rokende zwangeren blijkbaar te weinig vruchten afwerpt. Onderzoeker Lilian Peters: 'We willen weten waarom het hen niet lukt te stoppen en welke ondersteuning ze nodig hebben. En ook van wie ze die hulp willen krijgen; bijvoorbeeld van de gynaecoloog of de huisarts.' Ook een buddy behoort tot de mogelijkheden, zegt Peters.

Ervaringsdeskundigen inzetten

Volgens de onderzoekers zijn het in de Randstad vaak allochtone vrouwen die blijven roken; in Noord-Nederland zijn het vooral vrouwen die laag zijn opgeleid of een laag inkomen hebben. Om hen te bereiken willen ze ervaringsdeskundigen inzetten. Bij het hele project zijn verder verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgsters, jeugdgezondheidsartsen, huisartsen en verslavingsartsen betrokken.

Uiteindelijk moeten in elf regio's in Groningen, Friesland en Drenthe plannen liggen om de zorg aan rokende zwangeren te verbeteren. Dit doen de onderzoekers omdat ze denken dat de behoefte per regio kan verschillen.

Onderzoek naar kwetsbare zwangeren

Voor het onderzoek heeft ZonMw (organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) vijf ton gegeven. Er is ook nog 250.000 beschikbaar voor onderzoek naar kwetsbare zwangeren. Doel daarvan is te kijken welk type hulpverlening werkt, zodat dat elders ook kan worden ingezet.

De afdeling Verloskunde Wetenschap Noord Nederland voert onderzoek uit met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg rondom zwangerschap en geboorte en daarmee het verbeteren van gezondheid van (toekomstige) zwangeren, hun (ongeboren) kind en kraamvrouwen.

Bekijk hieronder de getallen over vrouwen die roken tijdens de zwangerschap: