'Het gaat om 700 kinderen. Waar hebben we het over?'

© Jan Dijk, RTV Drenthe
'Als je steeds weer geconfronteerd wordt met schrijnende gevallen, dan moet je als kabinet aan het werk en zorgen dat het geregeld wordt.'
Esther van Dijken uit Baflo, actief PvdA-lid en warm pleitbezorger van een 'kinderpardon', lobbyt deze dagen hartstochtelijk op het Haagse Binnenhof. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het lot van asielzoekerskinderen, die in Nederland zijn geworteld, maar (nog) geen recht hebben op een verblijfsvergunning.

Wat doet de VVD?

Het is bekend dat een meerderheid in de Kamer vóór een kinderpardon is, dankzij de 'draai' van coalitiepartij CDA. Maar dat zegt niet alles, beseft ook Van Dijken: 'Ik verwacht dat de oppositie met een motie komt en ik denk dat die wordt aangenomen. Het CDA kan zich nu niet terugtrekken, want dan krijgen ze hun achterban over zich heen. Maar accepteert de VVD dit ook? Of laten ze het kabinet vallen?'
Als je een grens trekt, zullen er altijd weer schrijnende gevallen zijn die erbuiten vallen
Esther van Dijken - PvdA-lid

700 kinderen

Hoe dan ook, het moet nu gewoon geregeld worden, vindt de Bafloose: 'Ik spreek Kamerleden die zeggen: Ik doe dit werk nu twintig jaar en we hobbelen van kinderpardon naar kinderpardon. Regel het dan eindelijk, denk ik dan. Het gaat om 700 kinderen. Waar hebben we het over?'

Grens

Tegenstanders zeggen dat een kinderpardon het probleem niet oplost. Van Dijken: 'Als je een grens trekt, zullen er altijd weer schrijnende gevallen zijn die erbuiten vallen. Dat ben ik met iedereen die dat zegt eens.'

Individuele gevallen

'Maar dan kan de staatssecretaris nog altijd gebruikmaken van zijn bevoegdheid om in individuele gevallen een uitzondering te maken', vervolgt Van Dijken. 'We zitten nu alleen met een staatssecretaris [VVD'er Mark Harbers - red.], die daar amper gebruik van maakt, omdat hij zich strikt wil houden aan het regeerakkoord.'

'Het duurt te lang'

Van Dijken vindt ook dat het kabinet de problemen met minderjarige asielzoekers over zichzelf afroept. 'Als je je nu als asielzoeker aanmeldt in Ter Apel, ben je in mei 2020 een keer aan de beurt. Dat duurt veel te lang. Dat komt omdat de capaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst niet op orde is. Dat moet worden opgelost.'