Instellingen

Actiegroep hoopt op meer dan traineren bouw windpark N33

© RTV Noord

Actiegroep Tegenwind N33 heeft weer hoop gekregen na de tweede dag bij de Raad van State. Dat zegt voorzitter Lies Zondag.

Zondag was maandagmiddag nog teleurgesteld na het verloop van de eerste dag. Maar volgens haar heeft de dinsdag de tegenstanders van het windpark N33 weer perspectief gegeven.

'Flinterdunne argumenten'

'Het zit 'm er met name in dat wij - vond ik - de argumenten van de voorstanders van het windpark N33 beter konden weerleggen', schetst ze de situatie. 'De voorstanders van windenergie hadden flinterdunne argumenten op tafel gelegd om het tegendeel te bewijzen. Dat was het belangrijkste winstpunt.'

Niemand weet hoe de bodem reageert
Anne van Nus - advocaat bezwaarmakers

Zondag doelt op de punten die dinsdag behandeld zijn, zoals bodemdaling, de sociaal-maatschappelijke effecten van het windpark en de financiële uitvoerbaarheid van het park.

Risico's

De bezwaarmakers gooiden het bij monde van advocaat Anne van Nus bijvoorbeeld op de bodemdaling in de Veenkoloniën door gas- en zoutwinning. De zoutwinning van Nedmag werd daarbij als voorbeeld aangehaald. 

'Nedmag zegt zelf al dat ze geen controle hebben over de zoutcavernes diep onder de grond', aldus Van Nus. 'Dat brengt risico's met zich mee. Niemand weet hoe de bodem reageert.'

'Sinkhole'

Van Nus deed er nog een schepje bovenop door te veronderstellen dat een windmolen van 200 meter hoog in een 'sinkhole' zou kunnen wegzakken.

De landsadvocaat liet in een reactie daarop weten dat het omvallen van een windmolen in een 'worst-case-scenario' mogelijk is. 'Stel dat in een worst-case-scenario een windmolen omvalt, is de kans heel klein dat iemand geraakt wordt', aldus de verweerder namens het ministerie van Economische Zaken.

Ik heb mijn huis 36 jaar geleden gekocht, juist voor de rust en ruimte
Bezwaarmaker uit Meeden

De landsadvocaat haalde daarbij aan dat de tiphoogte van een molen 200 meter is, en dat huizen op een grotere afstand dan die 200 meter staan.

Rust en ruimte

De bezwaarmakers hamerden vervolgens op de inbreuk in het sociaal-maatschappelijke landschap. Richting het einde van de zitting liet een inwoner van Meeden weten absoluut niet op het park te zitten wachten.

'Ik heb mijn huis 36 jaar geleden gekocht, juist voor de rust en ruimte', zo gaf hij te kennen. 'Binnen een straal van twee kilometer heb ik straks acht windmolens. Ik denk dat de rust straks verdwenen is.'

'Teleurstellend'

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen is overigens minder optimistisch dan actiegroep Tegenwind N33. Hij vond het proces bij de Raad van State 'teleurstellend.'

'Gisteren bleek al dat draagvlak voor de Raad van State moeilijk hanteerbaar is', aldus Hoogendoorn. 'Als jurist weet ik dat het niet gemakkelijk te gebruiken valt. Maar van de Raad van State verwacht ik dat er vooral gekeken wordt naar de vraag: kan er redelijkerwijs tot een vergunning gekomen worden? Dat betekent ook dat er goed naar belangenafweging moet worden gekeken. Maar de Raad van State ziet zichzelf niet als orgaan dat daar naar moet kijken. Dat vind ik teleurstellend.'

Dag drie

Woensdag gaat het proces verder. Dan wordt het inpassingsplan behandeld en komen er een aantal besluiten aan de orde.