Bioboeren komen in actie: 'Fosfaatregels zijn niet te verteren'

Een groep biologische melkveehouders is onder het motto 'Red de bioboer' in actie gekomen tegen de strenge fosfaatregels waaraan ze moeten voldoen.
Door die regels kunnen ze niet uitbreiden of moeten ze zelfs inkrimpen. Tientallen boeren dreigen hierdoor failliet te gaan, terwijl ze vinden dat ze part nog deel hebben aan het mestoverschot. Biologische boeren zijn namelijk grondgebonden: alle mest die ze produceren kunnen ze kwijt op eigen land. 

Fosfaatrechten

De strenge regels zijn nodig omdat de Nederlandse boeren samen meer mest en dus meer fosfaat produceren dan volgens de Europese afspraken is toegestaan.
Om de mestproductie voortaan binnen de perken te houden, moeten melkveehouders fosfaatrechten hebben voor de koeien die ze houden. Het aantal koeien dat ze mogen houden wordt gebaseerd op het aantal dieren dat ze op 2 juli 2015 op stal hadden staan.
Uitgerekend mijn collega's worden er slachtoffer van, dat is onverteerbaar
Arjen Boer - Boer

Boetes

Maar een aantal boeren heeft het bedrijf na die datum opgestart, uitgebreid of heeft plannen om uit te breiden. Door de strenge regels kan dat niet meer. Sommigen moeten hoge boetes betalen omdat ze te veel vee hebben. Eén op de 20 biologische melkveehouders dreigt hierdoor failliet te gaan.

'Onverteerbaar'

Arjen Boer is éen van de biologische boeren in onze provincie. Hij houdt 75 melkkoeien in Enumatil. Zijn eigen bedrijf loop geen gevaar, maar hij breekt een lans voor de biologische boeren die in de problemen komen.
'Die regels zijn gemaakt voor de intensieve veehouders die gewoon te veel vee hebben. Maar nu worden uitgerekend mijn collega's er slachtoffer van, en dat is onverteerbaar', aldus Boer.

'Politieke moed'

Volgens hem zijn de biologische melkveehouders juist het voorbeeld van hoe je op een duurzame manier kunt werken, en moet minister Schouten van landbouw er daarom voor zorgen dat deze boeren vrijgesteld worden van de fosfaatregels.
'Daar is politieke moed voor nodig, maar als ze het wil kan ze het regelen, vandaag nog.'