Spoeddebat houdt sloop ringwegviaduct niet tegen

Het viaduct
Het viaduct © RTV Noord / Robert Pastoor
De gemeenteraad van Groningen gaat geen stokje steken voor de sloop van het ringwegviaduct. SP, Partij voor de Dieren, PVV en Stad en Ommeland wilden een pas op de plaats maken door de sloop uit te stellen, maar dat kan niet op een raadsmeerderheid rekenen.
Als de gemeenteraad de sloop had tegengehouden, had dat volgens de wethouder verstrekkende financiële gevolgen kunnen hebben.
Het desbetreffende viaduct gaat over het spoor bij de Esperantostraat en maakt deel uit van de huidige ringweg. Het viaduct moet plaatsmaken voor de verdiepte ligging die in de nieuwe zuidelijke ringweg komt.

Wachten met onomkeerbare besluiten

Aannemer Herepoort start binnenkort met sloop van het viaduct. De SP en Partij voor de Dieren zien, aangevuld met Stad en Ommeland en PVV, dat als een werkzaamheid die niet meer terug te draaien is.
Ze willen zo'n onomkeerbaar besluit pas nemen als er meer duidelijkheid is over de planning en de aanleg van de zuidelijke ringweg. Daarom werd het spoeddebat aangevraagd.
'Er zijn meerdere redenen om de ringweg nog niet af te breken' betoogt Kirsten de Wrede namens de Partij voor de Dieren. 'Er is bijvoorbeeld nog geen definitief ontwerp voor de nieuwe ringweg.'

Toenadering tussen aannemer en opdrachtgever

Aannemer Herepoort werkt op dit moment samen met de opdrachtgever aan de herstart van het project.
Ze doen dat nadat de commissie Hertog met aanbevelingen is gekomen om de aanleg van de weg uit het slop te trekken.  
Een luchtfoto van de werkzaamheden. Foto: Aanpak Ring Zuid

Niet slopen kan vergaande gevolgen hebben

Wethouder Paul de Rook (D66) laat weten dat het niet doorgaan van de sloop verstrekkende gevolgen kan hebben.
'Dit zijn voorbereidende werkzaamheden. Als wij de sloop niet laten plaatsvinden moeten we zeer zwaarwegende argumenten hebben. Vervolgens zullen ook alle gevolgen van die beslissing voor rekening komen van de opdrachtgever. Dan komen wij dus mogelijk ook te staan voor de vertragingskosten.'
De opdrachtgevers van de ringweg zijn de gemeente en provincie Groningen en Rijkswaterstaat.

Eerst rapport lezen, daarna beslissen

Onder meer SP wil eerst meer duidelijkheid hebben over het rapport Hertog. Dat rapport is een geheim stuk en ook raadsleden kunnen dat rapport niet inzien.
'Eerst moeten de uitkomsten van de commissie Hertog bekend worden. Dan kan pas bekeken worden of we akkoord gaan met onomkeerbare besluiten', zegt Wim Koks namens de SP.

Zorgen over oprit

Naast de sloop van het viaduct zal ook de aangrenzende oprit bij de Kempkensberg gesloten worden. De debataanvragers hebben daar ook zorgen over. 'Zeshonderd auto's maken nu per dag gebruik van de oprit. Die moeten hun weg vinden via andere plekken in de stad', aldus Wim Koks (SP).
Volgens de wethouder zal het afsluiten van de afrit niet zorgen voor onveilige situaties. 'Er zal rondom de Hereweg zeker sprake zijn van verkeerstoename. Het zorgt niet voor een inbreuk op de veiligheid. Ja, het leidt tot meer verkeer, maar het blijft een beheersbare situatie.'