Twee Groningse scholen over op vierdaagse lesweek door lerarentekort (update)

Vanwege een tekort aan leraren heeft onderwijsorganisatie RENN4 op een aantal scholen een vierdaagse lesweek ingevoerd.
Het gaat in de stad Groningen om het Diamant College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, en in Appingedam om De Delta, een school voor speciaal basisonderwijs. De derde school staat in Leeuwarden.

Niemand voor de klas

RENN4 heeft sinds de zomer structureel zo'n vijftien vacatures openstaan die niet vervuld kunnen worden. Het gaat naast leerkrachten om gedragsdeskundigen en intern begeleiders. Bestuursvoorzitter Leendert de Boom: 'Het is steeds ingewikkelder om geschikte mensen te vinden.'
Het lerarentekort is in het speciaal onderwijs nog groter dan in het basisonderwijs. 'Je ziet dat als de keuze gaat tussen een baan in het basisonderwijs of bij ons, de keuze toch vaak voor het basisonderwijs uitvalt. Je moet toch iets extra's hebben als je bij ons wilt werken.'

Enige uitweg

Volgens De Boom is het tekort zo groot dat een dag minder school de enige oplossing is. Maar vervelend is het wel. 'Je haalt leerlingen uit hun ritme en de leerlingen hier hebben juist behoefte aan structuur.' Gevolg is volgens De Boom dat 'we een extra appèl op ouders doen', omdat die hun kinderen een dag per week thuis krijgen. Alleen examenklassen op het Diamant College krijgen vijf dagen per week les, om te voorkomen dat zij onvoldoende voorbereid het examen ingaan.

Het mag niet lang

Een vierdaagse lesweek mag niet langer dan zeven weken per schooljaar worden ingezet. De Boom verwacht dat De Delta in Appingedam daaronder blijft; na de voorjaarsvakantie hoopt hij genoeg leraren te hebben. Voor het Diamant College geldt dit niet; daar krijgen leerlingen nu al tien weken niet meer dan vier dagen per week les.
Toch verwacht hij geen problemen met de Inspectie van het Onderwijs. 'De inspectie heeft ook niet een heleboel leraren achter de hand. Ze volgen het en wij houden ze op de hoogte, maar ze snappen dat het overmacht is.'

Reactie inspectie

De Onderwijsinspectie bevestigt desgevraagd dat het op de hoogte is van de problemen bij de RENN4-scholen en het instellen van de vierdaagse lesweken. 'De inspectie gaat uit van de wettelijke kaders en de handreiking zoals geboden in de Handreiking lerarentekort Primair Onderwijs die ook voor het (voortgezet) speciaal onderwijs van toepassing is', laat een woordvoerder weten.
Er is geregeld overleg tussen het schoolbestuur en de inspectie. 'De inspectie kijkt daarbij met name of de veiligheid en de kwaliteit op een school in het geding is. Het bestuur heeft ons op dit moment voldoende helder kunnen maken op welke wijze zij naar oplossingen blijft zoeken zodat de noodmaatregelen niet langer dan nodig worden ingezet. Daarom zijn we op dit moment nog niet overgegaan op handhaven.'

Het wil net

De druk op medewerkers blijft volgens de bestuursvoorzitter onverminderd groot, ook nu klassen een dag minder per week les krijgen. 'Want vaste groepsleerkrachten worden op die dag voor een andere groep gezet.' Als dat niet zou gebeuren, zouden ook vier dagen school per week niet ingevuld kunnen worden. Voor leerlingen betekent het dat ze in die vier dagen alleen de noodzakelijke lesstof behandelen; de rest wordt geschrapt.

Zelfs naar drie dagen?

De Boom sluit niet uit dat zijn scholen ergens dit jaar zelfs terug moeten naar een lesweek van drie dagen. Want wat als de griep losbarst? 'Ziektevervangers hebben we niet. Je kan naar een driedagenrooster of huiswerk mee naar huis, dat soort maatregelen. Uit te sluiten is dat niet.'

Wiens schuld?

De Boom wijst met de vinger naar Den Haag. Jaren geleden is al gewaarschuwd dat er een dreigend lerarentekort was. 'Dat is door de politiek gebagatelliseerd; het zou wel meevallen. Maar het valt niet mee.' Hij ziet de oplossing niet zozeer in meer geld, waarvoor het onderwijs op 15 maart gaat staken. 'Dat is mooi, maar dat lost het lerarentekort nu niet op.'
In de plaats daarvan denkt RENN4 na over een nieuwe manier van lesgeven. Komend schooljaar moeten op één of twee locaties de gedachten daarover vorm krijgen. Mogelijk zou een leraar niet één eigen groep meer krijgen, maar samen met een onderwijsassistent of leraarondersteuner meerdere klassen.
Update: er is een reactie van de Inspectie van het onderwijs toegevoegd.