Instellingen

Windmolens: 'Het moet anders en dat doet pijn'

© RTV Noord

De Raad van State (RvS) woog deze week drie dagen lang bezwaren tegen het windpark langs de N33. Krijgen de bewoners van deze streek onevenredig veel voor de kiezen: zout en gaswinning, nu ook windturbines, of is dit gewoon een eerlijke procedure, Beter Weters?

Niet goed gegaan

De beste plek voor windmolens is het continentaal plat, een ondiep stuk van de Noordzee ver boven de waddeneilanden. Op zee moet over een paar jaar zo'n 4500 MW aan vermogen staan opgesteld. Op land zo'n 6000 MW. Het geplande windpark N33 telt 120 MW, dat is 2 % van alles wat er op het land moet komen te staan. Of dat veel of weinig is hangt af van de vraag hoe belangrijk je het halen van de doelen van duurzame energie vind èn hoe veel waarde je hecht aan het handhaven van het bestaande landschappelijke beeld en het draagvlak bij bewoners. Wat dat laatste betreft is er duidelijk iets niet goed gegaan.

Aandeel in opbrengst

Wanneer je vindt dat onze provincie zijn aandeel moet nemen in de windenergie dan zijn er twee locaties logisch: Eemsmond en N33. Langs de N33 is veel meer bewoning aan te treffen dan in het grootste deel van de Eemsmond. Het draagvlak is er dan ook een groter vraagstuk. Eerder had de keus moeten zijn: of we zetten alles in de Eemsmond regio of we geven de bewoners in het gebied langs de N33 een aandeel in de opbrengst van het windpark daar. Nu mag de Raad van State het zeggen. De kans dat die nee zegt is heel klein.

Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Verleden tijd

Windmolens, windmolens en nog 's windmolens. Terwijl die dingen bewezen anachronismen zijn: voltooid verleden tijd! Andere vormen van alternatieve energie zijn onderweg of al bekend en werkbaar. Waarom dan toch weer teruggrijpen op wat vergane glorie is? Om als overheid je zin door te drijven? Om gezichtsverlies te voorkomen (eenmaal ingenomen standpunten mogen nooit gewijzigd), of…?

Luister naar mensen

Terwijl de schade veroorzaakt door die molens vele malen groter is, zeker op de lange duur, dan het profijt dat ervan valt te halen. Overheid keer terug op je schreden, wend de steven, en maak een uitspraak van de RvS overbodig. En luister dus nu gewoon eens naar wat gewone mensen èn deskundigen al lang weten: geen windmolens op land meer. Of nog beter: helemaal geen windmolens meer. Het kan allemaal zo veel gezonder èn goedkoper!

Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Laten lopen

De windmolens zullen er uiteindelijk komen. De procedure van de Raad van State gaat over het proces en niet over de inhoud. De bewoners worden hier opgescheept met grote windmolens die hun leven zullen veranderen. De vorige coalitie onder aanvoering van PvdA-er Moorlag heeft dit natuurlijk aan alle kanten laten lopen.

Terrorisme

Omdat zijn PvdA op het pluche zat. Maar ook het huidig college verdient geen schoonheidsprijs in dit dossier. Maar al met al komen die molens,  waar Meeden niet blij mee is. En of dit uitlokt 
tot een vorm van terrorisme? Ik denk van wel. Betrokkenen zullen alles in het werk stellen om de bouw te verhinderen zowel legaal als illegaal. Zeker gezien het voortraject, waar ook diverse zaken zijn gebeurt.

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Dichtbevolkt

Er is geen misverstand mogelijk. We moeten op zoek naar andere manieren van energievoorziening. Dat kan door zonne- en windenergie. Ook moeten we blijven zoeken naar andere opties. Daar zijn wij geen voorlopers in. Nu wonen we ook in een dichtbevolkt land en is het zoeken naar geschikte plekken voor het neerzetten van windmolens en zonneparken geen eenvoudige zaak.

Bij neerleggen

Beide hebben hun eigen dynamiek. Daar moeten bedrijven en overheid rekening mee houden. Het betekent niet dat een argument met een hoog NIMBY (not in my backyard) karakter daarbij doorslaggevend moet zijn. Als alle belangen zijn gewogen moet er een beslissing komen. Gelukkig kan die dan ook nog weer getoetst worden door de rechter tot de Raad van State aan toe. Dan is het ook klaar. Zullen mensen zich erbij neer moetenleggen. Dat is een democratie en in zo'n land wil ik leven. Tegen milieuterroristen moet hard worden opgetreden.

David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Draagvlak

In Nederland groeit het verzet tegen duurzaam opgewekte energie. Het signaal is mij helder: de energietransitie kent nog te weinig draagvlak. De afgelopen eeuw zijn we verwend geweest. Energie was goedkoop, de bronnen onzichtbaar en over de effecten van winning en gebruik werd nauwelijks gesproken. Die effecten van aardgaswinning zijn inmiddels voor ons letterlijk voelbaar.

Wat werkt wel?

Daarnaast laten de onderzoeken zien dat er jaarlijks heel veel mensen sterven door de uitstoot van bijvoorbeeld kolencentrales. En, niet te vergeten vergeten: ons klimaat gaat eraan. Het moet dus anders, en dat doet pijn. Duurzaam opwekking kan bijna alleen boven de grond. Aan ons allemaal de verantwoordelijkheid om hiermee te leren omgaan. Doordrukken werkt niet, maar de grote vraag is: wat werkt wel?

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Lang geleden besloten

Het gedachte windmolenpark nabij Meeden is zeer omstreden. Het ligt dicht bij het dorp en er zijn veel bezwaarden. Ook de omstandigheden zijn ingrijpend veranderd. Het vorige kabinet besloot aan het eind van haar regeerperiode dat grote windmolenprojecten naar zee moesten. Ver daarvoor was het park bij Meeden echter al aangewezen. Dit tot groot verdriet van vele omwonenden.

Alternatief

Men vreest verlies van het woongenot. Ik merk de laatste tijd dat deze opinie steeds breder wordt gedeeld. De voorstellen liggen nu bij de Raad van State voor finale advisering. Ik hoop dat deze adviezen op basis van de laatste inzichten negatief zullen zijn, waardoor de bestuurders alsnog voor een alternatieve locatie gaan kiezen.

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...