DAL-gemeenten houden elf bijeenkomsten over energie

Het gaat onder meer over de vraag waar zonneparken komen
Het gaat onder meer over de vraag waar zonneparken komen © Dennis Venema
Waar moeten zonneparken komen? Waar is ruimte voor windparken? Zomaar vragen die aan bod kunnen komen tijdens elf bijeenkomsten die de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum de komende maanden gaan houden.
De drie gemeenten maken een zogenoemde energievisie en willen graag de mening horen van inwoners en corporaties over duurzame energie.

Tijdelijke stop

Afgelopen voorjaar besloot Delfzijl dat er voorlopig geen wind- en zonneparken aangelegd mogen worden op landbouwgrond, in afwachting van deze visie. 
'Grootschalige opwekking van duurzame energie heeft grote impact op de fysieke leefomgeving van onze inwoners', liet wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) toentertijd weten.

In beroep

Rijzebol doelt daarmee op het grote verzet tegen windparken in de zuidelijke dorpen rond Delfzijl en langs de N33. Inwoners van die dorpen maakten eind vorig jaar met succes bezwaar bij de Raad van State tegen de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid met zestien turbines.
De gemeenten gaan straks alle nieuwe initiatieven toetsen aan de energievisie. Daardoor hoeft niet elk project apart te worden getoetst. Uiterlijk in 2050 willen de drie gemeenten energieneutraal zijn.
De eerste bijeenkomst is maandag 11 februari in het ASWA-gebouw in Appingedam. Het hele programma is hier te vinden.