Oldambt trekt ruim 2,5 ton uit voor armoedebestrijding

© Flickr / Images Money (Creative Commons)
Het gemeentebestuur van Oldambt trekt dit jaar ruim 250.000 euro uit voor het minimabeleid. Het geld gaat naar verschillende organisaties en stichtingen, die zich inzetten voor de minima in Oldambt.
De gemeente keert het grootste gedeelte van het geld uit in de vorm van subsidies.

Gelijke kansen

Voor dit jaar heeft Oldambt geld toegekend aan de Voedselbank, Stichting Azzur, Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, kledingbank Maxima, Humanitas, het Leger des Heils, Stichting Urgente Noden (SUN), Stichting Mit Elkoar Oldambt en Stichting Present.
De subsidies komen net als voorgaande jaren vooral ten goede aan de kinderen in Oldambt. De gemeente wil dat kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben gewoon mee kunnen doen met activiteiten op school en daarbuiten.