Grote opknapbeurt voor Polder Breebaart van start

Het Groninger Landschap is gestart met het herinrichten van Polder Breebaart, vlak bij Termunten.
Breebaart is een getijdenpolder die door middel van een duiker in de dijk in verbinding staat met de zee.

Slib

'In de loop der jaren is er meer slib aan- dan afgevoerd', zegt projectleider Herwin Prins van het Groninger Landschap, 'en daardoor is de slenk rond het eiland in de polder steeds ondieper geworden, waardoor de natuurwaarden werden aangetast.'
'Het was voor de vogels moeilijker om voedsel te vinden en tegelijkertijd konden predatoren als de vos en de marter veel makkelijker bij de eieren in de nesten komen.' 

Acht kilometer

Om de slenk weer op diepte te krijgen en te verbreden wordt er slib weggezogen en grond afgegraven.
Het slib gaat door een acht kilometer lange pijpleiding naar de zogeheten kleirijperij. Daar klinkt het slib in tot klei dat gebruikt kan worden voor dijkverbetering. 

Eilandjes

In de ruim zestig hectare grote polder komen twee eilandjes: een rieteiland en een schelpeneiland, die ieder verschillende soorten vogels zullen trekken. 
Tegelijkertijd wordt de polder beter toegankelijk gemaakt voor het publiek, en wordt de vogelkijkhut gemoderniseerd. Het werk in de Polder Breebaart moet eind maart klaar zijn.