Instellingen

Financiën Midden-Groningen risicovol, gemeente moet vijf miljoen bezuinigen

Het gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand
Het gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand © Dennis Venema
De provincie Groningen noemt de financiële situatie van de gemeente Midden-Groningen risicovol. De fusiegemeente komt in aanmerking voor preventief toezicht gezien de financiële situatie, maar heeft dat kunnen afwenden.
De gemeenten Groningen, Westerkwartier, Het Hogeland, Delfzijl, Appingedam en Loppersum staan al onder preventief toezicht omdat die kortgeleden zijn gefuseerd of binnen enkele jaren gaan fuseren.

Vijf miljoen bezuinigen

Preventief toezicht heeft als nadeel dat de provincie voor iedere begroting of begrotingswijziging toestemming moet geven.
Om dat te voorkomen moet Midden-Groningen in het voorjaar met 5 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen komen. 'Er is een ambtelijke projectgroep bezig, die de hele organisatie doorgaat om mogelijke besparingen uit te zoeken', zegt wethouder Erik Drenth (CDA).
In totaal zoekt die groep naar zeven miljoen aan bezuinigingen, waar het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad samen vijf miljoen uit kiezen. 'Als dat lukt, is verhoging van de gemeentelijke belastingen niet nodig', zegt Drenth.

Personeel

Drenth wil in de bezuinigingsronde vooral naar de taken van de gemeente kijken. 'We beginnen niet met het wegsturen van personeel. We kijken naar wat we het belangrijkste vinden om ons als gemeente voor in te zetten.'
Toch kunnen er uiteindelijk toch best personele gevolgen zijn, zegt de wethouder. 'Maar in de regel is het zo dat dat niet tot gedwongen ontslagen leidt.'

Nieuw gemeentehuis

Enigszins saillant is het dat de gemeente Midden-Groningen druk bezig is met de (voorbereiding van) de bouw van een nieuw gemeentehuis. Voor dat huis is minstens 28 miljoen euro aan kosten geraamd. Toch past dat volgens Drenth best bij de geplande bezuinigingen.
'Het is soms wat moeilijk uit te leggen, maar we hebben nu drie gemeentehuizen. Als je zelf drie wat minder duurzame huizen hebt, kan het best goedkoper zijn om één nieuw huis nieuw te bouwen dat heel duurzaam is. In je maandelijkse lasten kan je dan best lager uitkomen.'
'Het is best wel een investering, maar uiteindelijk gaat het erom dat we in de huisvestingslasten naar beneden kunnen door ook vastgoed af te stoten', zegt Drenth. 'Dat is wat we als gemeente gaan proberen.'