Instellingen

LTO Noord: 'Plaats zonneparken ook in natuur- en bedrijventerreinen, niet alleen op landbouwgrond'

© Groningen Seaports

LTO Noord vindt dat natuurgebieden eerder overwogen moeten worden van de ontwikkeling van zonneparken. Zonneparken leggen volgens LTO Noord een onevenredig groot beslag op landbouwgrond.

Dat schrijft de boerenorganisatie in een reactie op nieuw zonne-energiebeleid van de gemeente Hoogeveen.Die gemeente stelt dat twintig procent van de veenweidegebieden gevuld mag worden met zonneparken.

Maar LTO Noord, dat ook de belangen van agrariërs in Groningen behartigt, vindt dat de gemeente meer moet kijken naar de mogelijkheden van zonneparken op essen, natuurgebieden, het Nationaal Natuur Netwerk en beekdalen.

'Combineer'

Voorzitter Hans Mentink van LTO Noord zegt tegen RTV Drenthe: 'Maak een goede afweging en ga niet voor veel hectares landbouwgrond om snel je doel te halen. Kijk naar meervoudig grondgebruik. Combineer natuurgebied met zonnepanelen bijvoorbeeld.'

Het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken is onder boeren omstreden, omdat daarmee de prijs van grond opgedreven wordt. Individuele boeren zeggen desondanks dat ze met zonneparken aanzienlijk meer kunnen verdienen dan met gewassen op hun akkers.

Opbrengst zonneparken te mooi

De voorzitter van LTO Noord heft een waarschuwende vinger naar boeren met zonneparkplannen: 'Een ondernemer is vrij om te doen wat die wil. Maar het wordt soms door projectontwikkelaars heel mooi voorgeschoteld. Je moet wel heel helder hebben wat die opbrengsten zijn. En dat valt niet altijd heel erg mee'.

Landbouwgrond wordt ook ingezet voor infrastructuur. Er gaat al veel grond verloren
Hans Mentink - LTO Noord

'Landbouwgrond wordt ook ingezet voor infrastructuur en voor de functieverandering naar natuur. In die zin gaat al veel landbouwgrond verloren. Als daar bovenop ook nog landbouwgrond voor zonneparken wordt ingezet, dan is dat te veel van het goede. Daarbij komt dat we steeds meer landbouwgrond nodig hebben om meer extensieve landbouw mogelijk te maken', aldus Mentink.

Bedrijventerreinen

De gemeente Hoogeveen zou wat LTO Noord betreft in elk geval zuiniger op landbouwgrond moeten zijn. Op bedrijventerreinen zou de gemeente zelf meer kunnen doen. De boerenorganisatie geeft daarnaast de voorkeur aan zonnepanelen op daken van gebouwen en schuren.

De gemeente Hoogeveen wil in het aangepaste beleid juist af van een voorkeurssysteem waarin eerst daken, daarna bedrijventerreinen en daarna buitengebieden in aanmerking komen. Tot nu toe blijkt in de praktijk dat die zogenaamde zonneladder niet functioneert. Zonneparkplannen schieten uit de grond, de ontwikkeling van zonnepanelen op daken stagneert.

Reactie natuurorganisaties

De Drentse natuurorganisaties met eigen grond vinden het plan van LTO geen goed idee. Zij zijn van mening dat natuurgebieden niet bedoeld zijn voor zonneparken. 'De natuur is al de dupe van de klimaatverandering. Dan moet je vervolgens niet de oplossingen ook afwentelen op de natuur', zegt Alje Zandt van Natuurmonumenten.

Je moet de oplossingen voor de klimaatverandering niet afwentelen op de natuur
Alje Zandt - Natuurmonumenten

Stichting het Drentsche Landschap onderschrijft dat. 'Natuurgebieden zijn in oorsprong bedoeld voor natuur en natuurontwikkeling en daarmee het in stand houden van de biodiversiteit. Juist in tijden dat de biodiversiteit onder druk staat, zijn natuurgebieden van groot belang. Daarbij verwachten we dat als dit gaat gebeuren, het grote maatschappelijke weerstand zal oproepen.'