Instellingen

Dit zijn de zeven wethouders van de nieuwe gemeente Groningen

© Peter Steinfort/RTV Noord

Na twee maanden onderhandelen is het nieuwe college van de gemeente Groningen eruit. Onder de naam 'Gezond, groen, gelukkig Groningen' presenteert het college van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie het coalitieakkoord.

Het college bestaat uit zeven wethouders. Dit zijn ze:

Glimina Chakor (GroenLinks)

Portefeuille: Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen, Wijkwethouder Zuid.

Onder het toeziend oog van Chakor wist GroenLinks een monsterzege binnen te slepen. De partij had in Haren, Ten Boer en Groningen gezamenlijk acht zetels. In de nieuwe gemeente Groningen zijn dat er elf. De Marokkaanse Groningse is geboren in Hoogezand-Sappemeer, maar heeft tijdens haar jeugd ook meerdere jaren in Marokko gewoond. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is ze benoemd tot voorvrouw van GroenLinks; ze nam het stokje over van Benni Leemhuis. Chakor was naast haar raadswerk maatschappelijk werker.

Mattias Gijsbertsen (GroenLinks)

Portefeuille: Verbinding sociaal domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden, Beschermd Wonen & Opvang, Wijkwethouder Oost.

Gijsbertsen is geen nieuw gezicht binnen de wethoudersploeg. In de vorige coalitie maakte hij zijn debuut als wethouder. Hij had daarbij onder meer Sociale Zaken en Jeugdzorg in zijn portefeuille. Hij was ook politiek verantwoordelijk voor het hoofdpijndossier Geothermie. Verder was hij van 2006 tot 2014 raadslid.

Gijsbertsen stond ook hoog op de lijst voor de Europese Parlementsverkiezingen, maar hij heeft zijn Europese ambities geparkeerd om nogmaals een termijn als wethouder aan te gaan. Gijsbertsen was tevens formateur van het huidige college.

Philip Broeksma (GroenLinks)

Portefeuille: Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale innovatie & ICT, Dorpswethouder Haren.

Broeksma is een ervaren bestuurder. Zo was hij van 2010 tot 2014 wethouder in Winsum. Broeksma is werkzaam bij de RUG aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap; hij is daar directeur bedrijfsvoering. Broeksma heeft veel ervaring binnen het onderwijs. Hij is in verschillende functies werkzaam geweest aan het Alfa College, Hogeschool Windesheim en de Hanzehogeschool Groningen. Op dit moment zit hij ook nog in de Raad van Toezicht van het Stellingwerf College.

Roeland van der Schaaf (PvdA)

Portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering stadhuis, Wijkwethouder Centrum.

De PvdA-bestuurder is sinds 2012 wethouder in de gemeente Groningen. In het vorige college had hij onder meer Wonen in zijn portefeuille. Van der Schaaf werd wethouder, nadat het college in 2012 was gevallen over de tram. Voor zijn wethouderschap was de van huis uit historicus en filosoof twee jaar raadslid in Groningen. 

Carine Bloemhoff (PvdA)

Portefeuille: Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Accommodatiebeleid, Wijkwethouder Oude Wijken.


Bloemhoff begon gelijktijdig met medebestuurder Roeland van der Schaaf aan het raadslidmaatschap. Tijdens de verkiezingen was ze lijsttrekker; dat had ze al willen zijn tijdens de verkiezingen in 2014. Toen verloor ze na een interne machtsstrijd van Van der Schaaf. Bloemhoff is juriste en maakt haar debuut als wethouder.

Paul de Rook (D66)

Portefeuille: Financiën, P&O, Publieke Dienstverlening, Economie & Innovatie, Marktwezen, Internationale Handel & Samenwerking, Toerisme & Recreatie, Cultuur, Gebiedsgericht werken & Democratische vernieuwing, Wijkwethouder West.

Paul de Rook wordt voor de tweede keer wethouder van de gemeente Groningen. Hij maakte zijn debuut in het vorige college. Hij was als wethouder onder meer politiek verantwoordelijk voor de aanleg van de zuidelijke ringweg. De Rook is getrouwd met CDA-kamerlid Anne Kuik. 

Inge Jongman (ChristenUnie)

Portefeuille: Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, ecologie & dierenwelzijn, Sport, Dorpswethouder Ten Boer.

Inge Jongman wordt de eerste ChristenUnie-wethouder in de gemeente Groningen. Ze is sinds 2002 raadslid. Als ze in de gemeenteraad was gebleven, was ze de nestor van de raad geweest. In 2010, 2014 en 2018 was ze namens haar partij lijsttrekker. Jongman liet al snel na de verkiezingsuitslag weten dat ze namens haar partij de wethouderskandidaat zou worden.

Burgemeester Peter den Oudsten

Hij krijgt de portefeuille: Algemene Zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Externe Betrekkingen & Stedenbanden, Regionale Samenwerking, Gemeentearchief, Coördinatie Akkoord van Groningen, Stadstoezicht, Media, Versterking & Herstel*, Groningen Airport Eelde, Voorzitter stuurgroep revitalisering stadhuis.

Bekijk hier het complete coalitieakkoord van het nieuwe college.