Versterking Delfzijl laat op zich wachten: 'Wij zijn niet de loopjongen van de minister'

De gemeente Delfzijl staat in de startblokken om te beginnen met de versterkingsopgave. Het wachten is alleen nog op groen licht van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat.
In totaal moeten in Delfzijl zo'n drieduizend gebouwen mogelijk versterkt worden. Het gaat vooral om Delfzijl Noord, Tuikwerd en de zuidelijke dorpen zoals Meedhuizen en Wagenborgen.

Brieven liggen klaar

De gemeente gaat vijftien tot twintig avonden houden om de inwoners bij te praten. 'De brieven liggen klaar', zegt burgemeester Gerard Beukema.
Voordat die de deur uit gaan, wil de gemeente van de minister nog een aantal garanties. Bijvoorbeeld over het geld en de capaciteit voor de versterking.

Voor twee jaar zekerheid

De minister zegt dat het geld er is en dat er voldoende mensen zijn om te berekenen welke versterkingsmaatregelen per gebouw nodig zijn.
'Maar die garanties gelden alleen voor een deel van dit jaar en alleen voor de gebouwen met een hoog veiligheidsrisico', zegt Beukema. 'Wij willen dat de minister voor minimaal twee jaar zekerheid biedt.'

Hele gebied

Daarnaast willen de aardbevingsgemeenten in sommige gevallen een gebiedsgerichte aanpak. Dat betekent dat in één straat niet alleen de meest onveilige huizen worden aangepakt, maar ook de woningen met een licht verhoogd risico.
Zoals in Meedhuizen, het dorp dat tot voor kort nog niet in de versterkingsplannen voorkwam. Daar staan zo'n honderd woningen met een verhoogd risico. Een veelvoud daarvan heeft een licht verhoogd risico en een handjevol een normaal risicoprofiel.
'Ik vind dat alle huizen op de lijst moeten komen voor een inspectie', zegt Beukema. 'Het is niet uit te leggen dat de bouwvakkers straks klaar zijn met de gebouwen met een verhoogd risico en dat ze dan alsnog moeten beginnen met de panden die een normaal profiel hebben.'

Gemeente wil onrust wegnemen

De eisen van de gemeente gaan verder dan het Mijnraadadvies, dat als leidraad geldt voor de versterking. Toch denkt Beukema dat hij de minister met zijn plannen kan overtuigen.
'Wij hebben een goed verhaal', zegt hij. 'Voor onze plannen is draagvlak en zo kunnen we een hoop onrust wegnemen bij de mensen. En ik denk dat de minister daar ook bij gebaat is.'

Niet de loopjongen

Eind volgende week praten de aardbevingsgemeenten en de minister weer met elkaar. Als de minister niet in beweging komt, vragen de gemeenten zich af of zij nog wel de verantwoordelijkheid willen nemen voor de versterkingsoperatie.
Beukema: 'We zijn geen loopjongen van de minister. Zo zit ons staatsbestel niet in elkaar.'

De vijf belangrijkste eisen van Delfzijl:

- De gemeente wil zeker weten dat er genoeg geld en mankracht is om alle risicovolle panden te inspecteren;
- Huizen die al zijn geïnspecteerd, moeten nu eindelijk hun beoordeling/het advies krijgen;
- De gemeente wil een gebiedsgerichte aanpak voor dorpen en straten;
- Experiment Krewerd moet doorgaan: niet constructeurs, maar architecten staan aan de basis om passende, veilige woningen te bouwen;
- De flats langs de Kustweg moeten geïnspecteerd worden en waar nodig versterkt.