FNV opent meldpunt voor azc-medewerkers

© Archief RTV Noord/RTV Noord
De FNV heeft dinsdag een digitaal meldpunt voor medewerkers van asielzoekerscentra geopend. De vakbond deed dat omdat personeel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zich tijdens het werk zorgen maakt over de eigen veiligheid.
De bond verwijst naar een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over opvangcentra voor overlastgevende asielzoekers. Het personeel in die centra heeft onvoldoende middelen om grenzen te stellen aan asociaal en crimineel gedrag.
De FNV vraagt het COA snel actie te ondernemen om de werkomstandigheden te verbeteren in de centra voor overlastgevende asielzoekers. Ook wil de vakbond in kaart brengen hoe veilig de werkomstandigheden zijn in alle opvanglocaties van het COA.

Reactie COA

Het COA laat weten dat het de hoogste prioriteit geeft aan veiligheid voor asielzoekers en medewerkers. ´Agressie en geweld tegen medewerkers en bewoners wordt niet getolereerd en moet worden aangepakt´, aldus een woordvoerder. Hij voegt daaraan toe dat over die veiligheid ook doorlopend intensief contact is met vakbonden en de ondernemingsraad van het COA.