Delfzijl wil honderden panden beschermen tegen sloop

© Gemeente Delfzijl
De gemeente Delfzijl heeft samen met inwoners een lijst opgesteld met 450 karakteristieke panden. Deze gebouwen mogen niet zomaar worden gesloopt. Het gaat om woningen en gebouwen die voor 1960 zijn gebouwd.
Door de aardbevingen moeten honderden, mogelijk enkele duizenden panden in de gemeente worden versterkt. Voor veel panden kan versterking niet uit en is sloop/nieuwbouw de enige oplossing.

Voorlopige lijst

Delfzijl wil voorkomen dat karakteristieke panden hiervan de dupe worden. Daarom heeft de gemeente samen met stichting Libau (een adviesorgaan voor cultureel erfgoed), inwoners en belanghebbenden een voorlopige lijst gemaakt met 450 gebouwen.

Verbouwen kan wel

Eigenaren van karakteristieke panden kunnen straks nog altijd zonder vergunning verbouwingen uitvoeren. Sloop is alleen mogelijk na een positief advies door een deskundige. Daarvoor worden regels opgenomen in het bestemmingsplan.
Tot 20 maart kunnen eigenaren en andere belanghebbenden reageren op de conceptlijst, die te vinden is op www.delfzijl.nl/karakteristiek. De gemeente houdt daarnaast meerdere inloopbijeenkomsten, waar vragen gesteld kunnen worden over de lijst.