Instellingen

Rijksuniversiteit staat stil bij 405-jarig bestaan

Het Academiegebouw van de RUG in de stad Groningen
Het Academiegebouw van de RUG in de stad Groningen © Marco Derksen/Flickr Creative Commons.

Het wordt niet zo'n groot feest als het 400-jarig jubileum vijf jaar geleden, maar de Rijksuniversiteit Groningen laat ook haar 81ste lustrum niet geruisloos voorbij gaan.

Van 6 tot en met 15 juni staat de RUG tien dagen lang stil bij het 405-jarig bestaan. Dat gebeurt met een uitgebreid programma voor medewerkers, studenten, oud-studenten en ook inwoners van Stad en Ommeland.

Nacht van de Kunst en Wetenschap

Op het programma staan onder meer een wetenschappelijk congres, theatervoorstelling, dansfeest en alumnidag. Ook keert de Nacht van Kunst en Wetenschap terug. Op 14 juni worden bovendien twee nieuwe eredoctoraten toegekend. Volgende week doet de RUG het precieze lustrumprogramma uit de doeken.

Het thema van de lustrumviering is 'All Inclusive'. Honderd jaar na de invoering van het algemeen kiesrecht zijn onderwerpen als diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid actueler dan ooit in de samenleving, zo verklaart de RUG.