Instellingen

Raad van State: provincie was te streng voor afvalverwerker in Eemshaven

De vestiging van Theo Pouw in de Eemshaven
De vestiging van Theo Pouw in de Eemshaven © Theo Pouw Groep

De provincie heeft afval- en bouwstoffenbedrijf Pouw in de Eemshaven ten onrechte een permanente milieuvergunning geweigerd. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Pouw kreeg van de provincie een milieuomgevingsvergunning die slechts vijf jaar geldig was. De reden voor dit besluit waren de milieu- en arbo-overtredingen die het bedrijf in het verleden heeft begaan. Daarvoor werd een behoorlijk aantal dwangsommen opgelegd.

Na de vijf jaar wilde het college van Gedeputeerde Staten bekijken of Pouw 'zijn bedrijfsleven' had verbeterd en pas daarna een besluit nemen over een eventuele verlenging.

Brug te ver

De Raad van State vindt dat een brug te ver. De hoogste bestuursrechter in ons land oordeelt dat Pouw voor de locatie Eemshaven al sinds 2005 over een volwaardige milieuvergunning beschikt en dat de meeste activiteiten van het bedrijf al lang en breed vergund zijn.

De nieuwe, zogenoemde revisievergunning regelt slechts een aantal nieuwe activiteiten en bijgewerkte milieuprocedures. Bovendien is een groot aantal overtredingen van langer geleden en bovendien begaan door andere bedrijfsonderdelen van Pouw elders in het land.
Op de locatie in de Eemshaven is sinds 2010 een aantal milieuovertredingen met een dwangsom bestraft, maar dat is allemaal opgelost nadat het bedrijf een schikking had getroffen en verbetermaatregelen had genomen.

Geen nieuwe incidenten

Sinds 2014, toen het bedrijf een standje kreeg voor het vervoeren van afvalhout met een verkeerde afvalcode, zijn er geen incidenten meer geweest, zo blijkt uit de uitspraak.

De Raad vindt overigens dat de provincie terecht onderzoek naar Pouw heeft gedaan, maar vindt niet dat het afvalbedrijf nu zwaar beperkt moet worden omdat er zich in het verleden allerlei incidenten hebben voorgedaan. De provincie zal nu een nieuw besluit over Pouws vergunning moeten nemen.