Instellingen

Dijkversterking op particulier terrein is begonnen

Een deel van het gebied bij Niezijl waar de dijk versterkt wordt
© Jan Been/RTV Noord

Waterschap Noorderzijlvest is woensdag bij Niezijl begonnen met de versterking van zogeheten regionale keringen.

Uit onderzoek blijkt dat deze dijken niet sterk genoeg zijn om water tegen te houden in geval van langdurige extreme neerslag. In dit geval gaat het om kades die liggen op particulier terrein, voornamelijk van boeren.

De dijkversteviging heeft te maken met het programma Droge Voeten 2050 van Noorderzijlvest, waarin ook de aanleg van waterbergingen is opgenomen.

Tientallen kilometers

In totaal moeten in het hele gebied van Noorderzijlvest zo'n veertig kilometer regionale dijken worden verstevigd.