Instellingen

Breuk provinciebestuur lijkt niet te lijmen: 'Geen vertrouwen meer in SP-fractie'

© Aly Wieringa/Groningen in Beeld

De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en D66 lijken aan te sturen op een breuk met de SP. De collegeleden moeten nu met elkaar in gesprek om de boel te lijmen, maar de fractievoorzitters hebben er zelf in elk geval weinig vertrouwen in.

'Vandaag hebben alle coalitiepartijen uitgesproken geen vertrouwen meer te hebben in de SP-Statenfractie', zegt CDA-voorman Robert de Wit. 'Ze hebben ingestemd met een besluit om de bouw van de ringweg stil te leggen, terwijl we als coalitie afspraken hebben gemaakt rond de ringweg. Daar zijn harde woorden over gevallen.'

Motor verwedden

Ook D66-fractievoorzitter Henri Schijf durft zich niet uit te spreken over de vraag of het nog goedkomt.

'Ik hoop het, maar ik geef geen garantie', zegt Schijf. 'Dat vertrouwen heb ik niet. We hebben nu een situatie dat het college zich zal bezinnen: hoe nu verder?' Steenbergen (ChristenUnie): 'Of het nog goedkomt? Daar verwed ik mijn motor niet om.'

GroenLinks-voorman Arjen Nolles wil eerst het crisisoverleg van morgenvroeg afwachten voordat hij zich uitspreekt. 'We gaan er eerst een nachtje over slapen.'

'Er zijn afspraken geschonden'

De Wit: 'Of er vertrouwen is om met elkaar door te gaan? Onze gedeputeerde Patrick Brouns is heel duidelijk geweest, er zijn afspraken geschonden. De gedeputeerden hebben zich allemaal gecommiteerd aan het plan dat er nu ligt. En de vier fracties zijn in hun bijdragen heel duidelijk geweest, dat maakt de kans heel klein dat het nog goed komt.'

Bij de SP zijn ze verbaasd dat de vier partijen juist het standpunt van de SP om de bouw van de ringweg stil te leggen, als stok gebruiken om mee te slaan.

'Wat hebben wij verkeerd gedaan?'

'Deze onenigheid heb ik niet eerder gemerkt', zegt Jan Hein Mastenbroek namens de partij. 'Ik zie ook niet in wat wij verkeerd hebben gedaan. We hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat de zuidelijke ringweg moet worden aangepakt. Dat gebeurt ook.'

Mastenbroek geeft aan dat het standpunt om de bouw stil te leggen geen reden voor een breuk zou moeten zijn.

Schadeclaims door aannemer

Voor de andere coalitiepartijen is het een heet hangijzer, omdat gedeputeerde Fleur Gräper aangaf dat het stilleggen van de bouw van de zuidelijke ringweg, aannemerscombinatie Herepoort zou bewegen tot grote schadeclaims richting de provincie als opdrachtgever. D66-voorman Schijff: 'Dat zou de provincie enorm veel geld kosten. Onze boodschap richting de SP was dan ook: 'Vrienden, dat kan helemaal niet wat jullie nu doen.'

Mastenbroek denkt dat verschil van mening over de perikelen rond de gaswinning een rol hebben gespeeld in het ontstaan van de huidige crisis. 'De collegepartijen die nu in de regering zitten waren daarvoor iets feller op het gebied van gaswinning. Wij niet, wij hebben dezelfde mening als eerder. Dat leidt tot botsingen, maar dat moet kunnen.'

Donderdagmorgen zitten de fractievoorzitters van de vijf partijen naar verwachting bij elkaar, ook de collegeleden hebben de opdracht gekregen om met elkaar in gesprek te gaan.