Instellingen

Vondsten uit stenen tijdperk in Zuidbroek: 'Dit is supergaaf!'

© RTV Noord

Bij opgravingen in de Tussenklappen, tussen Zuidbroek en Muntendam, zijn voorwerpen uit de Midden Steentijd gevonden. Het gaat om vondsten die 'redelijk uniek' worden genoemd.

De opgravingen werden gedaan in het terrein waarop Gasunie een nieuwe grote stikstoffabriek bouwt. 'Het gaat om 136.000 stukjes houtskool en 13.500 stukjes vuursteen', zegt archeoloog Alex Brokke van bureau Antea, dat in Zuidbroek aan het werk is geweest. 

Werktuigen

De vondsten tonen aan dat het gebied zo'n tienduizend tot zesduizend jaar geleden bewoond werd door jagers en verzamelaars. Het houtskool geeft aan dat er vuurplaatsen geweest zijn, de vuurstenen werden gebruikt om werktuigen van te maken. Brokke: 'Dat was voordat men metaal had, dus vuursteen was toen de multitool van de mens'. 

Supergaaf!

'Dit is supergaaf!', gaat Brokke opgetogen verder. 'Het is heel veel werk, maar als je ziet wat het oplevert, is dat ontzettend mooi'.

Afgebakende periode

Vondsten als die in Zuidbroek zijn al wel eerder gedaan, maar het bijzondere aan deze opgravingen is dat alle spullen uit een afgebakende periode afkomstig zijn.

Brokke: 'Na de bewoning, waarvan we nu spullen gevonden hebben, is het gebied onder water komen te staan en later is er klei en veen gevormd. Nu het veen is afgegraven, kunnen we er relatief makkelijk bij.'

Referentie

Omdat de vondsten uit een redelijk nauwkeurig tijdvak komen, kunnen ze gebruikt worden als referentie voor spullen die elders opgegraven worden en moeilijker te dateren zijn. 'De vuurstenen en de houtskoolresten worden opgeslagen in het provinciaal depot, waar ze beschikbaar zijn voor onderzoekers', zegt Brokke. 

Donderdagavond was een deel van de vondsten te zien in Zuidbroek, waar een informatieavond over de bouw van de nieuwe stikstoffabriek werd gehouden.